Четвърто национално съвещание на АИУБ

понеделник, 11 юни 2018 13:47

Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) проведе своето четвърто национално съвещание на 9 юни т.г. в УОБ – Равда. В него участваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение и председател на АИУБ, проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-председател на АИУБ,  Лидия Велчева - директор на дирекция „Кабинет на ректора“, директори и зам.-директори на училища-членове на АИУБ (на снимката долу).

Доц. д-р Миланка Славова откри съвещанието, поздрави участниците и изрази удовлетворение от дейността на АИУБ през изминалия отчетен период.

Откриването на съвещанието

Проф. д-р Даниела Фесчиян представи доклад за дейността на АИУБ през учебната 2017/2018 г., в който направи задълбочен анализ на проведените национални състезания и конкурси и другите дейности на Асоциацията, както за отчетния период, така и в сравнение с предходните две учебни години. Тя акцентира върху неколкократното увеличаване на броя на участниците в националните състезания и конкурси и повишаването на резултатите от тяхното представяне.

Проф. Даниела Фесчиян

В доклада си доц. Миланка Славова анализира тенденциите в приема на студенти в нашия университет (държавна поръчка и платено обучение) в професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Право“ и направи паралел между УНСС и други държавни и частни висши училища.

Доц. Миланка Славова

Директорът на Националната търговско-банкова гимназия и член на Координационния съвет на АИУБ Емилия Иванова представи в доклада си „Тенденции в развитието на професионалното образование в България“ анализ на съществуващите проблеми в дейността на училищата-членове на АИУБ.

Емилия Иванова

Инж. Любка Байлова, директор на Професионалната гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“ - Велинград, представи доклад „Успешна училищна общност, обединена от минало, настояще и бъдеще“ и разказа за изградените дългогодишни контакти и богатата алумни дейност на гимназията.

Инж. Любка Байлова

Докладите предизвикаха дискусии сред участниците в съвещанието (на снимките долу).

Д-р Дечко Пейчинов, директор на Професионалната гимназия по транспорт
и транспортен мениджмънт - Казанл
ък

Инж. Катя Адърска-Даскова,
директор на Професионалната гимназия Владимир Заимов - Сопот

Мая Гешева, директор на Националната финансово-стопанска гимназия - София

Инж. Румяна Иванова - директор на Професионалната гимназия по икономика - Перник

Прието беше становище на АИУБ до Министерството на образованието и науката с конкретни предложения, свързани с натовареността на преподавателите по учебни практики, разрешаването на дистанционната форма на обучение, стандартизирането на скалите за оценяване на държавните зрелостни изпити и държавните квалификационни изпити, промените в Единния разходен стандарт и др.

Участниците в съвещанието приеха и план за дейността на АИУБ през учебната 2018/2019 г.

Галерия снимки от Четвърто национално съвещание на АИУБ ...