Представяне на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“

петък, 08 юни 2018 8:25

Добре дошли на представянето на Центъра за компетентност под името „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни (ДИГД)“. Това е проект по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 и във връзка с това има проекти за два центъра в областта на IT технологиите. С тези думи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, зам.-ръководител на научния колектив и главен координатор по проекта, приветства присъстващите на публичното събитие.

Откриването на публичното събитие в Малката конферентна зала

Това е първият проект в тази област на нашия университет. Негов ръководител е ректорът на УНСС проф. д.ик.н Стати Статев.  Партньори са УНСС, Икономическият университет - Варна, Техническият университет - Габрово, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Проф. Стати Статев  и проф. Валентин Кисимов (отдясно на ляво)
Участници в проекта

Длъжни сме да бъдем приятели, защото сме работили и ще продължим да работим заедно с нашите партньори по проекта, посочи проф. Статев и благодари на своите колеги за отзивчивостта и свършената работа по проекта досега.

Проф. Статев поздравява присъстващите

Успяхме въпреки всички предизвикателства. Амбицията ни е голяма, защото тя е не просто да изпълним проекта. Имаме за цел да съберем Големите данни и с тях да направим съпоставима и достоверна информация. Това е проблем, който в годините се задълбочава, каза проф. Статев и обясни, че институциите, които предоставят статистически данни в България, са много: НСИ, БНБ, търговските банки, Министерството на финансите и др. След сравняване на данните става ясно, че разликите между тях са големи и работата с тях е почти невъзможна. Затова предизвикателството пред нас е много голямо. Предстои да набавим необходимото оборудване, да съберем информацията и да се опитаме да я направим достатъчно атрактивна за ползване. Нашата цел е да създадем уникална национална инфраструктура, в която информацията да бъде предоставена от множество източници, като анализът за нея да бъде поискан от научни и производствени организации, посочи той.

В Малката  конферентна зала

Проф. Статев говори и за необходимостта проектът да се разшири и развие в бъдеще. На Балканите има много информация, но тя не се обработва. Имаме възможност да ориентираме проекта към бъдещето и да продължим да го разширяваме не само в България, но и в балканските страни. Тогава приносът на България ще бъде много по-голям и с по-голяма стойност, допълни ректорът.

Надявам се с експертизата и добрата работа на всички участници след 6 години проектът да бъде приключен и да стане пазарно работещ продукт със своя роля за държавното управление, бизнеса, за изследователски цели и др.

Проф. Статев пожела успех на всички участници и откри символично събитието, заедно с декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на научния колектив на проекта проф. д-р Камелия Стефанова и с проф. Кисимов (на снимката долу).

Проф. Стефанова определи спечелването на проекта като голямо постижение - резултат от много усилия и предварителна работа, която ще продължи и в бъдеще. Амбицията на проекта е голяма – той включва множество технологични услуги в 8 области на икономиката. Радвам се, че толкова много хора са тук. Всяка една идея и подадена ръка е в името на общия успех, каза тя.

Проф. Камелия Стефанова

Основната концепция на проекта беше представена от проф. Кисимов, който даде повече информация за функционалната архитектура на Центъра за компетентност, за концептуалната ИКТ архитектура, за мрежовата архитектура. Представени бяха и ресурсите за отделен партньор, прилагането на принципа на база данни в паметта, концептуалната схема за обработка на Големи данни, създаването на цифрови процеси с Големи данни, виртуалната структура на Центъра за компетентност (на снимката долу).

Проектът № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) - е на стойност 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788,53 лв. европейско и 2 000 080,33 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е март 2018 г. – декември 2023 г.

Целевите групи на проекта са представители на научната общност в България в сферата на ИКТ и Големи данни, бизнеса, научноизследователски организации, университети, млади учени, докторанти, студенти в магистърски и бакалавърски програми, широката общественост и медиите.

Галерия снимки от Представяне на проект „Дигитализация на икономиката  в среда на Големи данни“ ...