Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“

сряда, 23 май 2018 13:04

С университетски научен форум - кръгла маса на тема „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев – в университета беше отбелязана 200-годишнината от рождението на автора на „Капиталът“.

Проф. Петър-Емил Митев, проф. Валентина Драмалиева, доц. Стела Ралева, проф. Стати Статев, проф. Светла Тошкова,  проф. Валентин Гоев, доц. Лилия Йотова (от ляво надясно)

Марксовото учение възниква в средата на 19 век, получава своето широко развитие през втората му половина и съществено влияе върху хода на политическата история на 20 век. Новите реалности в Източна Европа наложиха политическия плурализъм и снеха догматично разбирания ореол на марксизма като истина от последна инстанция. Така ние имаме възможност да потърсим ценностните елементи в учението на Маркс и да  го представим като постижение на научната мисъл в контекста на конкретните въпроси и условия на своето време, без да му поставяме непостижимото изискване за вечна и всеобхващаща истинност, заяви при откриването проф. Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия“, която е организатор на форума.

Проф. Статев и проф. Тошкова откриват кръглата маса

Днешният университетски научен форум е проява, присъща на УНСС, на неговия изследователски дух и на нашето уважение към миналото, към академичната ни памет, защото в продължение на четири десетилетия предшественикът на УНСС - Висшият икономически институт - носи името на Карл Маркс. В дипломите на хиляди наши възпитаници е записано, че са завършили ВИИ „Карл Маркс“.

Колкото и да са противоречиви оценките за Маркс, той продължава да бъде предизвикателство за неговите изследователи, привърженици, критици и отрицатели, заяви проф. Статев. Ректорът припомни, че преди 20 г. в допитване на Би Би Си Маркс беше посочен като най-великия мислител на хилядолетието. Дори един от най-големите му критици Жан-Пол Сартр признава, че Маркс може да бъде отхвърлен и мразен, но не и заобиколен и пренебрегван.

Маркс показа както прогресивната същност на капитала и капитализма, така и неговите исторически ограничения, предвиди преди век и половина обективното настъпване на господстващата тенденция към глобализация в диалектическо противоречие с низходящата тенденция към регионализация, каза проф. Статев. 

Ректорът изрази своята убеденост, че по време на форума изследователите ще осмислят различните етапи в развитието на икономическите идеи на философа и икономиста Маркс, тяхната роля в съвременното общество, мястото им в политикономическите обяснения на днешния свят. Ще дискутират доколко те могат да се използват в анализите за бъдещето на капитализма, ще дадат своя принос в по-нататъшното осмисляне на неговите трудове.

В Голямата конферентна зала
По време на форума

В пленарния си доклад чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов от катедра „Политическа икономия“ подчерта, че заради финансовата и икономическата криза през 2008 г. авторът на „Капиталът“ отново е привлякъл вниманието със своята актуалност.

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Проф. Светла Тошкова отбеляза в доклада си „Един друг свят е възможен (Концепции за бъдещето на капитализма)“, че е нужна нова парадигма, в която да се търси и съвременният прочит на марксисткото учение.

По време на кръглата маса свои доклади представиха и проф. д-р Петър-Емил Митев от СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. Пламен Чипев от ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Борислав Градинаров от ИИОЗ-БАН, доц. д-р Ивайло Беев от катедра „Икономикс“, проф. д.с.н Теменуга Ракаджийска от катедра „Икономическа социология“, проф. д-р Венцеслав Кулов от катедра „Политическа икономия“, проф. д.с.н. Максим Мизов от ЦИПИ, проф. д-р Мария Димитрова от катедра „Философия“ на СУ „Св. Кл. Охридски“, проф. д-р Валери Димитров от катедра „Публичноправни науки“, доц. д-р Ивка Цакова, проф. д.с.н. Георги Найденов от катедра „Икономическа социология“, доц. Дмитрий Варзоновцев от департамент „Философия и социология“ на НБУ, доц. д-р Румен Андреев  от катедра „Политическа икономия“, гл. ас. д-р Петър Станков от катедра „Икономикс“ и др.

Участниците в университетския научен форум поднесоха венци пред паметниците на Карл Маркс и на първия ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев (на снимките долу).

  

Галерия снимки от Кръгла маса „Карл Маркс, политическата икономия и бъдещето на капитализма“ ...