Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС

понеделник, 21 май 2018 13:20

Особено е усещането да се върнеш 50 години назад и да направиш равносметка на направеното за обработката на информацията, когато в залата са уважавани колеги и гости, заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев при отбелязването на 50-годишнината на специалността „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС. Като голям успех на катедра „Информационни технологии и комуникации“ той отбеляза обучението на английски език в ОКС „бакалавър“. Ректорът благодари на декана на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“ проф. д-р Камелия Стефанова, на директора на Центъра за компютърни и иновативни системи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов и на акад. д.т.н Кирил Боянов – един от първите преподаватели в катедрата, за техния принос в дигитализацията на учебния процес в нашия университет. Проф. Статев посочи като голям успех и електронната студентска книжка, станала известна и в Европа, благодарение на българския еврокомисар Мария Габриел, която наскоро бе гост на УНСС.

Проф. Стати Статев и проф. Камелия Стефанова откриват тържеството. Вдясно: проф. Валентин Кисимов

Вие се утвърдихте като авторитетен и уважаван екип от специалисти на високо ниво, каза доц. д-р Веселин Попов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“ в СА „Димитър Ценов“ - Свищов. Поздравителни адреси до катедрата изпратиха ИУ-Варна, както и факултети от нашия университет.      

Доц. Веселин Попов

Проф. Камелия Стефанова направи  преглед на дейността на катедрата от създаването й до днес. Съчетанието на новите технологии с бизнеса е изключително важно. Информационните технологии са двигателят на човешкото развитие. Една четвърт от разходите в Европа са за специалностите, свързани с информационните технологии. България е в челните места в ЕС по заетост в сектора. Обучените студенти в рамките на 50 г. са около 4000. През следващите 5-7 г. ще се промени моделът на университетското преподаване, каза проф. Стефанова и призова бизнеса да участва в обучението и да го подпомага.

Проф. Камелия Стефанова

В своя доклад проф. Валентин Кисимов, доайен на катедра „Информационни технологии и комуникации“ и бивш неин ръководител, разказа за историята на катедрата от основаването й през 1968 г. до наши дни, за прегрупирането на информационните науки, съобразено със световните тенденции. Все още има накъде да развиваме комуникациите по отношение на бизнеса, заяви проф. Кисимов.

Проф. Валентин Кисимов

Организацията на научната дейност съществено се различава от времето, когато с моите колеги започнахме да преподаваме, каза акад. Кирил Боянов, един от първите преподаватели в специалността. До 2020 г. разходите за интернет в световен мащаб се очаква да нараснат до 3 млрд. долара. Но България сериозно изостава във въвеждането на електронно правителство и е-услугите. Необходими са и бизнес модели, смята акад. Боянов.

Акад. Кирил Боянов

Доц. д-р Александрина Мурджева, научен секретар на катедра „Информационни технологии и комуникации“ и главен секретар по компютърни иновации на УНСС, посочи в доклада си, че преподавателите в катедрата се опитват да дадат на студентите необходимия набор от знания, съобразени със съвременните тенденции.

Сегашни и бивши преподаватели и студенти

След докладите се проведе дискусия с представители на сродни катедри от български висши училища и на водещи ИТ компании. Специални гости на събитието бяха доц. д-р Веселин Попов, СА „Д. А. Ценов“, ръководител на катедра „Бизнес информатика“, г-жа Теодора Върбанова, Майкрософт България, г-н Радомир Миланов - управляващ директор на SAP България, г-н Николай Чорбанов - Мениджър, „Big Data & Analytics” DXC.Technology  (България), и г-н Огнян Траянов - изпълнителен директор, основател и собственик на ТехноЛогика ЕАД.

В края на събитието беше учреден Алумни клуб на завършилите бизнес информатика, който ще насърчава сътрудничеството между бивши и настоящи възпитаници на катедра „Информационни технологии и комуникации“, ще осигурява достъп и обмен на информация и ще работи по съвместни инициативи. Членове на клуба могат да бъдат завършилите специалност, водена от катедра „Информационни технологии и комуникации“ - бакалаври, магистри и доктори, както и студенти и докторанти, сегашни и бивши преподаватели. (За повече информация http://bialumni.unwe.bg)

Възпитаници на специалността от различни поколения, вече успешно реализирали се професионалисти, се включиха в интересна дискусия с настоящи студенти и преподаватели на тема „Критичните фактори за успешна кариера на завършилите специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС“.

Пред паметника на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев

Галерия снимки от Половин век специалност „Бизнес информатика и комуникации“ в УНСС ...