Деканът на Юридическия факултет е избран за член на борда на ЕЛФА

петък, 18 май 2018 15:25

Доц. д.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, беше избран за член на борда на Европейската асоциация на юридическите факултети (ЕЛФА) по време на годишната конференция на асоциацията, състояла се в Барселона през април т.г.

Доц. Живко Драганов

ЕЛФА е основана през 1995 г. в Льовен, Белгия, от над 80 юридически факултета на европейски университети. Сега в нея членуват 250 факултета от 49 държави. Юридическият факултет на УНСС е член на ЕЛФА от 2008 г.

Европейската асоциация на юридическите факултети е международен форум за обсъждане на проблемите на юридическото образование, за координиране и обмен на идеи и на добри практики. Нейната мисия е да отстоява интересите на своите членове в областта на юридическото образование пред институциите на ЕС, международни организации и професионални сдружения. ЕЛФА си сътрудничи със сродни организации от САЩ, Южна Америка, Австралия, Китай и др. Всяка година асоциацията провежда конференция, в която членовете могат да участват в пленарни сесии, семинари и кръгли маси. В подкрепа на изследванията в областта на правото на ЕС, ЕЛФА ежегодно връчва награда за най-добра дисертация в областта на правото на ЕС. През 2018 г. асоциацията организира първата световна среща на асоциациите на юридически факултети.

За повече информация: https://elfa-edu.org/

Галерия снимки от Деканът на Юридическия факултет е избран за член на борда на ЕЛФА ...