20 години специалност „Социология“ в УНСС

Кръгла маса на тема „20 години специалност „Социология” в УНСС“, организирана от Клуба на социолога при катедра „Икономическа социология”, се проведе в Малката конферентна зала. В нея участваха студенти, докторанти и преподаватели от УНСС и Шуменския университет. Гости бяха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, председателят на секция „Социологически науки” при Съюза на учените в България доц. д-р Саша Тодорова, проф. д.с.н. Анна Мантарова от Института за изследване на обществата и знанието при БАН и др.

Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, и Камелия Маринова, председател на Клуба на социолога (отдясно на ляво)

Форумът протече в два панела. Първият беше посветен на дискусия по темата „Разбирания на поколенията за щастието, удоволствието, дълга и отговорността в семейството и работата“. По време на втория панел бяха представени две нови книги по социология и беше отбелязан 80-годишният юбилей на проф. д.с.н. Веска Кожухарова, дългогодишен преподавател в катедрата.

По време на  първия панел в дискусията взеха участие студентите Мариета Кирилова, Камелия Маринова, Лазар Габраков, Радостина Стойчева, Глория Йорданова, Божена Жекова и Мартин Пешев, както и Жулиета Георгиева, докторантка в Югозападния университет.

По време на втория панел беше представена книгата „Социология”, издадена от Шуменския университет (2018). Нейната авторка проф. д.с.н. Соня Илиева посочи значимостта на социологическото знание за съвременния млад човек, за да може правилно да улавя и обяснява социалните явления и процеси, както и активно да участва в икономическия и обществения живот.

Втората книга „Страници по социология на селото” представи Ангелина Иванова. В презентацията си тя подчерта, че изданието е посветено на 80-годишния юбилей на проф.д.с.н. Веска Кожухарова и представлява първи прочит на нейни непубликувани съчинения в областта на социологията на селото и аграрната социология.

Галерия снимки от 20 години специалност „Социология“ в УНСС ...