От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“

вторник, 15 май 2018 11:10

С публичната лекция на г-н Пламен Георгиев, председател на КПКОНПИ, днес слагаме началото на Академия „Антикорупция“, която има за цел създаване още в младежка възраст на възможно най-масови обществени нагласи за борба с корупцията. Това заяви ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев в препълнената със студенти и преподаватели Голяма конферентна зала преди лекцията на Пламен Георгиев и припомни, че на 1 март беше подписано споразумение за сътрудничество между УНСС и КПКОНПИ.

В рамките на Академията през есента стартира магистърска програма „Противодействие на корупцията“. Програмата осигурява специализирани професионални знания, необходими за работа в антикорупционните органи и програми.

Основната дейност на Академията ще включва публични лекции във висши и средни училища на представители на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Министерството на вътрешните работи и др., както и на академични преподаватели. Академията се ползва с подкрепата на Асоциацията на икономическите училища в България.

В изпълнение на сключеното споразумение между УНСС и United Nations Office on Drugs and Crime (UNDOC), очакваме подкрепа за Академията от тази световна организация, подчерта ректорът.

Обучението в магистърската програма ще се осъществява от съвместни екипи на УНСС, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, МВР и др. Програмата е двусеместриална  и широкодостъпна за завършилите ОКС „бакалавър“, независимо от професионалното направление.

Галерия снимки от От есента нова магистратура „Противодействие на корупцията“ ...