Статия на наш преподавател в електронната страница на влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон

понеделник, 30 април 2018 12:35

Статията „Генезис и развитие на оценката на въздействието“ на проф. д-р Румен Брусарски, преподавател в катедра „Финанси“ (публикувана в сп. Икономическа мисъл, БАН-ИИИ,  Кн. 1 / 2018), е качена на електронната страница на Центъра за регулаторна ефективност – влиятелен мозъчен тръст във Вашингтон.

Виж: http://www.thecre.com/forum8/?p=1690

Галерия снимки от Статия на наш преподавател в електронната страница на влиятелен мозъчен тръст въ ...