Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД

четвъртък, 26 април 2018 11:17

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Емил Попов, управляващ сътрудник на „Крестън БулМар“ ООД, подписаха договор за сътрудничество между УНСС и компанията (на снимките долу).

Двете институции ще си сътрудничат в привличането на кандидат-студенти за Финансово-счетоводния факултет (ФСФ), на студенти за кариера в „Крестън БулМар“ ООД, в осигуряването на студентски стипендии за магистърски програми в УНСС, на практически обучения по счетоводство, на студентски практики и стажове.

С подписването на този договор за сътрудничество УНСС продължава политиката  си за разширяване на контактите с авторитетни бизнес институции. С този документ техният диапазон още повече се разширява - от обща работа за привличането на кандидат-студенти и студенти до съвместни изследователски проекти, каза ректорът проф. Стати Статев.

Нашата компания се отнася с огромен респект към УНСС. При нас работят много млади хора, от които 99% са студенти в трети и четвърти курс на УНСС или са завършили вашия университет. Базовата академична подготовка, която давате на вашите възпитаници, е добра основа за надграждане на практико-приложно знание. Очаквахме с нетърпение подписването на договора, за да започнем веднага кампания сред студентите за бъдещото им кариерно развитие, заяви Емил Попов. Той съобщи, че по идея на „Крестън БулМар“ ООД ще бъде открит музей на счетоводството – първият в България и Европа и вторият в света (след Китай).

Проф. д-р Снежана Башеав, декан на ФСФ, определи договора като изключително полезен документ и много добра стъпка, насочена към практическата подготовка на студентите и бъдещата им професионална реализация.

Документът предвижда също сътрудничество при организирането на лекции, събития и конференции с цел популяризиране на счетоводната професия, провеждането на майсторски класове по актуални теми, сътрудничество в изследователски проекти и др.

Компанията ще кани представители на ръководството и преподаватели от УНСС, респективно от ФСФ, като гост-лектори, консултанти и експерти за участие в събития, организирани от нея.

На подписването на договора присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева и доц. д-р Олег Димов, зам.-декан на ФСФ

Оперативен координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е доц. д-р Олег Димов, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет, а от страна на „Крестън БулМар“ ООД – Ваня Ирибаджакова, директор „Маркетинг и комуникации“.

„Крестън БулМар“ ООД, създадена през 1996 г., е най-голямата счетоводна компания в България – с повече от 25 офиса, над 250 души персонал и повече от 5 000 постоянни клиенти. Тя е част от Kreston International, една от най-големите и авторитетни счетоводни и одиторски компании в света, в която работят над 25 000 професионалисти в повече от 125 държави по света.

Галерия снимки от Договор за сътрудничество между УНСС и „Крестън БулМар“ ООД ...