Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели

Само чрез   прякото сътрудничество  между  университетите и бизнеса студентите могат  да развият своите умения и компетенции, които ще им позволят да се справят с предизвикателствата на  съвременния свят. Това заяви проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет,  при откриването на срещата на студентите от факултета с ръководството на  одиторската  компания ЕY.

На срещата, която се осъществява в изпълнение на меморандума, подписан  между  УНСС  и ЕY през май  т.г., присъстваха  Н. Гърнев, управляващ съдружник, Н. Михова-ръководител „Човешки ресурси“, М. Милтенов, старши одитор, П. Петкова, експерт „Човешки ресурси“, проф. д-р Д. Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р М. Мусов, научен секретар на катедрата, доц. д-р Брезоева, доц. д-р Рупска, Д. Парушев, председател на Студентския сенат, и студенти  от факултета.

Н. Гърнев  разказа за своя професионален път и  сподели личния си опит като одитор и управляващ съдружник (на снимката долу).

Н. Михова  представи новите стажантски програми на компанията и възможностите за  кариерно развитие в ЕY.

Галерия снимки от Студентите от Финансово-счетоводния факултет се срещнаха с бъдещи работодатели ...