Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“

сряда, 18 април 2018 9:12

Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“ на тема „Председателството на България на Съвета на ЕС и домакинството на София“ се проведе в УНСС. Форумът се изпълнява от сдружение „Карпе дием“ в партньорство с УНСС и с финансовата подкрепа на Столичната община по програма „Европа 2018“.

Д-р Виолета Златкова

На събитието присъстваха доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична Администрация“, д-р Виолета Златкова, преподавател в катедрата,  Цветомира Георгиева, координатор на програма „Европа 2018“, и студенти от катедра „Публична администрация“.

Студентите разработват творчески концепции

По време на форума бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с председателството на България на Съвета на ЕС и ролята на София като град-домакин. Във втората част на семинара студентите разработиха пет творчески концепции за изграждане на мобилна динамична информационна инсталация, представяща европредседателството, която ще бъде показана в университета. Участниците имаха възможност да споделят опит и добри практики в сферата на публичното управление и да положат основите на инициативи за бъдещо сътрудничество.

Проектът е готов

Форумът е насочен към студенти в областта на публичната администрация и сходни специалности и експерти от сферата на публичното управление. В рамките на проекта ще бъде изградена мобилна инсталация и ще бъде създаден сборник по въпросите на европредседателството.

Студентите получиха сертификати за участието си в семинара

Галерия снимки от Информационен семинар по проекта „Динамична Европа“  ...