МИФ 2018. Публична лекция на Мая Манолова, омбудсман на Република България

вторник, 17 април 2018 14:35

„Ролята на омбудсмана за защита на икономическите и социалните права на гражданите в условията на пазарна икономика“ беше темата на лекцията на Мая Манолова, омбудсман на Република България и възпитаничка на УНСС. Събитието се проведе в рамките на Младежкия икономически форум (МИФ), организиран от Студентския съвет. 

По време на лекцията в зала „Тържествена“

МИФ има за цел провеждането на лекции на знакови фигури от българския политически елит пред студенти и докторанти от УНСС. Чрез това събитие целим да акцентираме върху актуалните за страната теми и въпроси, каза Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет при УНСС.

Кристиян Маджуров

Особено е усещането, когато за 15-ти път откриваш един форум. Тези 15 години показват, че сме на прав път и форумът вече е традиция, заяви проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС.

Проф. д.ик.н. Стати Статев

От собствен опит знам, че критичното мислене и креативният дух, които живеят в тази сграда, са стимул за раждане на големи идеи за решения на най-важните проблеми на българското общество, изтъкна Манолова.

Омбудсманът е там, където са проблемите, особено когато тези проблеми се отнасят до социалната справедливост, правата и достойнството на българските граждани. За две години и половина показахме как работи всяко едно от правомощията на омбудсмана, и най-вече авторитета, който доверието на хората дава на институцията. Това е разковничето на силата ни - да решаваме проблемите на гражданите, добави тя.

Манолова акцентира върху един от важните приоритети на институцията на омбудсмана – защитата на социалните и икономическите права на българските граждани, които са част от общия ареал от универсални права, с които разполагат българските граждани, и ролята на омбудсмана е да работи за тяхната защита.

Мая Манолова

Омбудсманът се спря на приоритетите в защита на социално-икономическите права - правото на справедливо възнаграждение, на здравословни и безопасни условия на труд за българските граждани, борба срещу злоупотребите на монополите и частните съдебни изпълнители, ограничаване на свръхпривилегиите на банките и необходимостта от приемане на Закон за частния фалит.

В защита на социално-икономическите права институцията на омбудсмана се опитва да бъде проактивен фактор. Непрекъснато се стремим да осъществяваме мониторинг върху работата на институциите и да действаме по метода на ранното предупреждение. Разбирам своята работа като мисия в защита на всички български граждани – от бездомните до най-богатите хора в държавата, каза в заключение омбудсманът.

По време на лекцията

Кристиян Маджуров връчи почетни плакети на Мая Манолова и гл. ас. д-р Драгомир Стефанов за принос в утвърждаването на МИФ (на снимките долу).

Събитието завърши с дискусия, по времето на която омбудсманът отговори на въпросите на студенти.

Галерия снимки от МИФ 2018. Публична лекция на Мая Манолова, омбудсман на Република България ...