Втори обучителен семинар на Студентския съвет

сряда, 04 април 2018 14:48

Важно е студентите да са активна част от управлението на университета, да се развиват и да бъдат едно цяло с преподавателите и ръководството. Само така можем да работим за общото благо. С тези думи председателят на Студентския съвет (СС) Кристиян Маджуров откри втория обучителен семинар на СС, в който участваха и представители на студенти, докторанти и ръководството на УНСС.

По време на семинара

Студентите се срещнаха с доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, помощник-ректора Николай Бакърджиев, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, и Никола Йорданов, управител на Българската асоциация за тренинг и развитие (БАТР).

Студентите разискваха важни проблеми

Членовете на Студентския съвет разискваха важни теми, свързани с предстоящата работа на организацията, дискутираха актуални проблеми и зададоха своите въпроси към представителите на ръководството на университета.

Николай Бакърджиев, доц. Миланка Славова, Кристиян Маджуров и Даниел Парушев,
председател на Студентския сенат (
отдясно на ляво)

Убедени сме, че вие сте тези, които осъществяват непосредствена връзка с цялата студентска общност в лицето на 21-хилядите студенти, които представлявате, защото необходимостта от нея е много голяма.  Добре е, когато поставяте конкретни въпроси, които заедно можем да решим, посочи при откриването доц. Миланка Славова и поздрави студентите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

Доц. Славова

Най-важното за нас е да поддържаме добър контакт и да подобрим успеваемостта на студентите, на преподавателите и на ръководството, защото сме едно цяло, добави доц. Славова.

Студентите

Преди да отговори на въпроси на студентите доц. Славова се спря на важните задачи, които стоят пред университета - акредитацията на направление „Икономика“, кандидатстудентската кампания, магистърския прием, електронизацията и др.

Дискусията между представителите на ръководството
и студентите продължи повече от два часа

Помощник-ректорът Николай Бакърджиев отговори на всички въпроси, свързани с материалната база на университета. На разположение сме за нови идеи и решаване на проблеми. Мисля, че ще постигнем още по-добри резултати, когато връзката между студентите и ръководството е силна, посочи Бакърджиев.

Николай Бакърджиев

По време на семинара студентите взеха участие в интензивни игри и тренинги, организирани от Никола Йорданов (на снимките долу).


Галерия снимки от Втори обучителен семинар на Студентския съвет ...