Представители на Финансовата академия в Астана на посещение в УНСС

Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, се срещна с представителите на Финансовата академия (ФА) в Астана, Казахстан: д-р Алия Турегелдинова, зам.- ректор по наука и иновации, д-р Адил Алданязов, ръководител на отдел „Международно сътрудничество“,  и Айгюл Алибекова. По време на разговора бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството по програма „Еразъм+“ между двете академични институции, участието на наши преподаватели като научни консултанти на докторанти от ФА, изнасяне на лекции в областта на бизнес икономиката, счетоводството, одитинга и финансите на преподаватели от УНСС пред студенти от ФА и др.

На срещата присъстваха проф. д-р Диана Копева, координатор по споразумението за сътрудничество между УНСС и ФА, и доц. д-р Екатерина Тошева, директор на Университетския център за мобилност на студенти и преподаватели.

От ляво надясно: доц. д-р Екатерина Тошева, проф. д-р Валентин Гоев, д-р Алия Турегелдинова, д-р Адил Алданязов, проф. д-р Диана Копева и Айгюл Алибекова

Представителите на ФА, които бяха на работно посещение в УНСС по съвместен проект за мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал по програма „Еразъм+“, изнесоха лекции пред студенти от Бизнес факултета.

Галерия снимки от Представители на Финансовата академия  в Астана на посещение в УНСС ...