Меморандум за сътрудничество между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД

четвъртък, 08 март 2018 13:04

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и Николай Гърнев, управляващ съдружник на Ърнст и Янг България ЕООД, подписаха меморандум за сътрудничество.

Проф. Статев и г-н Гърнев (отляво надясно)

Документът предвижда двете институции да установят работни взаимоотношения в областта на студентските практики, студентските стажове и стипендии, сътрудничеството в организирането на международни конференции с цел популяризирането на счетоводната и одиторската професия, както и в организирането на магистърски програми.

Координатор по изпълнението на меморандума от страна на УНСС е проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, а от страна на Ърнст и Янг България – Надя Михова, мениджър Човешки ресурси.

Проф. Снежана Башева и г-жа Надя Михова

В меморандума е записано още, че УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД ще си партнират в организирането на майсторски класове по актуални теми пред студенти и експерти от практиката, на бизнес игри и тренировъчни фирми, взаимни изследователски дейности и образователни проекти.

На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Снежана Башева, зам.-деканите на Финансово-счетоводния факултет - проф. д-р Румяна Пожаревска и доц. д-р Олег Димов, доц. д-р Михаил Мусов, научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ“ (на снимката горе).

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество  между УНСС и Ърнст и Янг България ЕООД ...