Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания

сряда, 21 февруари 2018 10:30

„Отношенията ЕС - Великобритания след Брекзит“ беше темата на публичната лекция, която Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания у нас, изнесе пред преподаватели и студенти в голямата конферентна зала на университета, по покана на САИМО.

Петър Николушев, председател на САИМО, Н. Пр. Ема Хопкинс, доц. д-р Пламен Ралчев, зам.-ръководител на катедра „Международни отношения“ (отдясно наляво)

Н. Пр. Ема Хопкинс посочи основните причини, довели до Брекзит, и каза, че Великобритания има своя визия за бъдещето си в глобализиращия се свят. Дефицитът на демокрация, засилващата се миграция, популизмът и национализмът в ЕС не се припокриват с демократичния принцип на суверенност, върху който Великобритания е изградила своето мултикултурно общество. Приоритет на страната е да се справи със заплахите и предизвикателствата на съвременния свят, като съхрани принципите на демокрацията, зачитането на човешките права и гарантирането на сигурността и суверенитета, каза посланикът.

Н. Пр. Ема Хопкинс

Лекторът обърна специално внимание на задачите, които Великобритания си е поставила по време на двегодишната процедура по излизане от ЕС: трансформиране на законодателството, създаване на нови търговски споразумения, изграждане на нови международни отношения на принципа на демокрацията. Тя уточни, че Великобритания отваря своите врати към света, а „Брекзит не означава национализъм, а интернационализъм“.

На лекцията присъства и доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение

Лекцията предизвика огромен интерес сред студентите. Н. Пр. Ема Хопкинс отговори изчерпателно на всички въпроси.

Преди лекцията Н. Пр. Ема Хопкинс се срещна и разговаря с ректора проф. д.ик.н. Стати Статев (на снимката долу).

В кабинета на ректора

Галерия снимки от Публична лекция на Н. Пр. Ема Хопкинс, посланик на Великобритания ...