Информационен ден на „Студентски труд“ в УНСС

сряда, 21 февруари 2018 9:22

Във фоайето на университета се проведе информационен ден, организиран от филиал „Студентски труд“, Дирекция бюро по труда "Изток", и Междууниверситетския център за развитие на кариерата на УНСС.

Студентите от нашия университет имаха възможност да се информират за услугите на филиал „Студентски труд” и бюрата по труда, възможностите за работа и стажуване – актуални програми и проекти на Агенцията по заетостта, възможностите за работа в чужбина и др.

Най-голям интерес проявиха четвъртокурсниците, които ще се дипломират през тази година. Представител на „Студентски труд” ги информира за програмата „Нова възможност за младежка заетост”, за националната програма „Старт в кариерата”, която предстои, и за проекта „Твоята първа работа EURES работа 5.0”.

Г-жа Изворска със студентите

Информация за актуалните работни места на филиал "Студентски труд" студентите могат да намерят на www.fst.bg

Информация за младежките програми на АЗ на www.az.government.bg

Работа в чужбина на www.eures.bg

Галерия снимки от Информационен ден на „Студентски труд“ в УНСС ...