Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА

четвъртък, 15 февруари 2018 11:17

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Българската социологическа асоциация (БСА) доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“, подписаха рамков договор за сътрудничество между двете институции.

Проф. Статев и доц. Петрунов

Документът предвижда подготовка на съвместни проекти, конференции, публични лекции и други събития; информиране на студентите от нашия университет, респ. от катедра „Икономическа социология“, за студентски стажове и публични дейности на БСА; обмен на информация и публикации за важни научни, учебни, бизнес и други събития; участие на наши преподаватели в срещи, експертизи, лекции, консултации, статистически и други проучвания; взаимно съдействие при провеждането на събития и др.

Доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“

Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС е гл. ас. д-р Тодорка Кинева, научен секретар на катедра „Икономическа социология“, а от страна на БСА – д-р Мариета Христова, член на Управителния съвет на асоциацията.

На подписването присъстваха членовете на Ректорския съвет и ръководителят на катедра „Икономическа социология“ доц. д-р Андрей Нончев

УНСС и БСА работят по проект „Европейско социално изследване в България (ESS-ERIC)“, включен в националната пътна карта за научна инфраструктура, приета от Министерския съвет. Двете институции проведоха съвместна научна конференция с участието на 75 представители на всички български социологически катедри и Института за изследване на обществата и знанието при БАН.

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и БСА ...