Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния ректор проф. Борислав Борисов

четвъртък, 21 декември 2017 15:16

По време на Общото събрание ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи на проф. д-р Борислав Борисов – почетен ректор на нашия университет, свидетелство и плакет за неговото удостояване от Академичния съвет със званието „почетен професор на УНСС“ „за цялостен принос в развитието на УНСС и за неговия безспорен авторитет в академичната общност“.

Проф. Статев награди проф. Борисов и със златната маска на тракийския владетел Терес с надпис: „На проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, основател и директор на Института по интелектуална собственост и лидерство, за неговите огромни заслуги в обучението и разпространението на знанието по интелектуална собственост в страната и чужбина, за изключителния му принос в развитието на УНСС, за неговата академична всеотдайност и непоколебима вярност към ценностите на висшето образование и науката“. 

След награждаването проф. Борисов заяви:

„Признавам, че в момента не знам точно какво да кажа. Слушал съм десетки поздравления и слова след връчването на награди и отличия и знам, че хората ги казват искрено и от сърце, но трудно мога да си спомня някое от тях, всичките ми звучат някак си еднакво. Впрочем сетих се, че подаръците се дават на изпроводяк, когато някой си отива, така че и в това има нещо символично.

Няма как да не се вълнувам в момента, защото това е оценка за труда ми, в който труд обаче е концентриран и трудът на голяма част от хората в залата. И това не го казвам от куртоазия, а като осъзната реалност, тъй като всеки един, с когото сме работили, има поне частица принос, концентриран в моя труд. Ето защо и преди всичко благодаря на колегията, на хората, които са били до мен и с мен и са били съпричастни към това, което сме правили за университета. Съзнателно не употребявам прилагателното „любим“ към университет. Защото можеш да имаш любима книга от многото книги, които си прочел, или любим филм от тези, които си гледал, или „любима“ любима от жените, с които си общувал, но любим университет – не ми звучи. Аз имам един университет! В него съм започнал трудовата си дейност и в него ще я завърша. И когато искам да изразя отношението си към този университет, не мога да кажа нищо друго освен „моя университет“, както казвам моите родители, моето семейство, моя дом.

Уважаеми колеги, почетен професор и доктор хонорис кауза съм на три  чуждестранни университета, а четвъртият ме награди със златен медал със сериен номер 8, като първите седем са връчени на президенти и премиери. Не го приемайте като хвалба. Казвам го, защото във всички тези случаи усещането ми е било приятно, но никога не съм се чувствал толкова удовлетворен, както сега, когато получавам тази награда от „моя“ университет.

Благодаря сърдечно на всички колеги и на ректора!“

 

Галерия снимки от Ректорът проф. Стати Статев връчи плакет и свидетелство на почетния  ректор проф ...