Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доцент“

четвъртък, 21 декември 2017 15:06

Ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев връчи по време на Общото събрание свидетелствата на преподаватели, придобили академичните длъжности „професор“ и „доцент“.

По традиция, чието начало беше поставено през 2016 г., новите професори и доценти получават своите свидетелства два пъти в годината – на празника на УНСС и на Общото събрание.

Първа получи свидетелството си за академичната длъжност „професор“ проф. д-р Поля Кацамунска, преподавател в катедра „Публична администрация“ и зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация" (на снимката долу).

Осъзнавам отговорността, която нося, и съм щастлива да бъда професор в този университет, каза проф. Кацамунска и благодари за получената подкрепа и доверие.

Свидетелства за академичната длъжност „доцент“ получиха доц. д-р Катя Михайлова от катедра "Икономическа социология", доц. д-р Миглена Павлова от катедра "Финансов контрол" и доц. д-р Стилиян Стефанов от катедра "Икономика на природните ресурси" (на снимките долу). 

Доц. д-р Катя Михайлова

 

Доц. д-р Миглена Павлова

 

Доц. д-р Стилиян Стефанов

 

Галерия снимки от Преподаватели получиха свидетелства за академичните длъжности „професор“ и „доце ...