Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръководство

четвъртък, 21 декември 2017 14:45

Най-важното, което се случи през изминалия период, който отчитаме днес, е достойната оценка, която получихме за институционалната си акредитация за следващите шест години. Благодаря на всеки един преподавател, служител и студент в университета, защото всеки има своя принос за този безспорен успех. Тази оценка поставя УНСС най-високо сред академичните му събратя в България и оказва много силно влияние върху всички наши партньори. Това заяви ректорът проф. д.ик.н Стати Статев пред Общото събрание на УНСС на 20 декември 2017 г. в аула „Максима“.

В аула „Максима“

На почетния президиум бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор и почетен професор на УНСС, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание, проф. д-р Благой Колев, академичен омбудсман, почетен професор на УНСС, проф. д-р Маргарита Атанасова, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на Общото събрание, проф. д-р Виолета Цакова, председател на Контролния съвет, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет. 

Проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Тодор Калоянов, проф. д-р Виолета Цакова, проф. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Лалко Дулевски , проф. д-р Борислав Борисов, проф. д-р Благой Колев, Кристиян Маджуров (от ляво надясно)

 Работата на Общото събрание беше ръководена от неговия председател проф. д-р Лалко Дулевски. 

Проф. Лалко Дулевски

В дневния ред на висшия колективен орган за управление на университета бяха включени отчет на ректорското ръководство за периода декември 2016 г. – декември 2017 г., отчет на Контролния съвет за същия период, промени в Правилника на УНСС и др.

Делегатите гласуват

Отчетът на ректорското ръководство беше раздаден предварително на делегатите. В експозето си проф. Статев се спря на най-важните моменти през изминалия период в учебната и научноизследователската дейност и обърна специално внимание на предстоящите програмни акредитации, първата от които ще бъде на професионално направление „Икономика“. Трябва да си свършим работата, както го направихме по време на институционалната акредитация, за да защитим получената висока оценка. Заедно с благодарността към всички за това, което направихме да извоюваме най-високата институционална оценка, приканвам със същия темп да продължим и в програмните акредитации, за да покажем, че отново сме най-добри, посочи ректорът.

Ректорът проф. Стати Статев

Ректорът съобщи, че в ОКС „бакалавър“ УНСС продължава да бъде единственият университет, който запълва държавната си поръчка. Това отново се дължи на усилията на всички нас. Трябва да подадем ръка на кандидат-студентите в тяхната ориентация и в избора им какво да учат. Ако продължим да сме толкова активни, ще продължим да гарантираме своя прием.  Практиката през последните години показва, че интересът към дистанционното обучение е много силен и все повече кандидат-студенти предпочитат дистанционната форма на обучение, посочи проф. Статев.

Ректорът определи интереса към магистърската степен като „достатъчно висок“.  Пред следващата година ще запазим нередуцирания прием от около 1100 магистри, но има още какво да направим. Бакалаврите трябва да бъдат убеждавани, че най-доброто за тях е да продължат обучението си в ОКС „магистър“ в УНСС.

Преди две години в приема за ОНС „доктор“ постигнахме максимума. Нашите анализи показват, че капацитетът ни за е около 100 нови докторанти на година. Но това означава да откриваме и насърчаваме най-добрите магистри да продължат обучението си като докторанти, подчерта ректорът и даде положителна оценка за научноизследователската дейност на университета през отчетния период.

Проф. Статев информира делегатите на Общото събрание за строителството на новия учебен корпус на университета. До този момент то върви нормално и ако продължава така, през учебната 2019/2020 година, в навечерието на 100-годишнината от създаването на УНСС, в корпуса ще се осъществява учебна дейност.

Сред гостите на Общото събрание бяха и бившите ректори проф. д.ик.н. Данаил Данаилов и проф. д.ик.н. Михаил Динев (отдясно на ляво)

Ректорът благодари на преподавателите, служителите и студентите за добрата комуникация, която е гаранция за добри резултати. С идването на новата година трябва отново да се захващаме за работа, защото не е лесно да си най-добрият, завърши проф. Статев.

Отчета за дейността на Контролния съвет представи неговият председател проф. д-р Виолета Цакова.

Проф. Виолета Цакова

Общото събрание даде положителна оценка на дейността на ректорското ръководство, гласува промени в Правилника за дейността на УНСС и попълни състава на Академичния съвет с двама студенти (Кристиян Маджуров и Мартин Петков) и един докторант (Любомир Цветанов). 

За втора поредна година делегатите гласуваха електронно

 

Галерия снимки от Общото събрание на УНСС даде положителна оценка за дейността на ректорското ръко ...