Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие”

понеделник, 18 декември 2017 0:00

В малката конферентна зала се проведе кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие”, организирана от Научноизследователския център за регионални изследвания и катедра „Регионално развитие“ (на снимката долу).

На форума присъстваха доц. д-р Стела Ралева, заместник-ректор по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение, доц. д-р Георги Николов, в.и.д. ръководител на катедра „Регионално развитие”, доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет към УНСС, преподаватели от катедрата, студенти.

Доц. Георги Николов, доц. Стела Ралева и Кристиян Маджуров (отдясно на ляво)

Доц. Стела Ралева поздрави организаторите и участниците от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Вие сте щастливци, защото се обучавате в една от най-търсените специалности на пазара на труда. Проблематиката на регионалното развитие е сред най-актуалните както в национален, така и в европейски мащаб. Много ми е приятно, че поставяте пред себе си важни проблеми на регионалното развитие и търсите отговорите по креативен начин, посочи зам.-ректорът.

Надявам се дискусията да бъде градивна, за да можете да развиете уменията, които до момента сте усвоили, изтъкна доц. Николов.

Подкрепяме организирането на такива форуми, защото те помагат на студентите да се занимават с нещо, което ще ги доразвие. Успехът е гарантиран, ако работим заедно, заяви Кристиян Маджуров.

Доц. Камен Петров и доц. Николай Цонков също поздравиха студентите за участието им във форума и посочиха, че това е знак за сериозното им отношение към катедрата и университета.

По време на форума студенти представиха презентации по темата „Актуални аспекти на регионалното развитие” и дискутираха различни аспекти на тази проблематика .

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Актуални аспекти на регионалното развитие” ...