МИФ 2017. Ден трети: Условия за бизнес в България

четвъртък, 14 декември 2017 0:00

Третият ден на 14-тото издание на Младежкия икономически форум беше посветен на темата „Условия за бизнес в България“. На събитието в зала „Тържествена” присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг” АД, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, студенти.

В зала „Тържествена“

Проф. Николай Вълканов, проф. Стати Статев, Кристиян Маджуров (отдясно на ляво)

Общото между мен и проф. Вълканов е, че управляваме едни от най-силните институции не само в България, но и в региона, изтъкна проф. Статев. Аз имам честта да ръководя най-големия бизнес университет в България и Югоизточна Европа, а проф. Вълканов управлява най-сериозната бизнес структура в България и региона, посочи ректорът.

Ректорът проф. Статев

Най-важните условия за развитието на успешен бизнес в България са стабилната данъчна политика, стабилната банкова система и потенциалът на работната ръка. Добрата данъчна политика дава възможност на фирмите да плащат данъците си и да отделят достатъчно средства за инвестиции, каза проф. Вълканов.

По време на форума

В България има много компании, които са на европейско и световно ниво. Ние от „Минстрой” се целим в първата петица не само в България и Европа, но и в света. Освен минната дейност нашата компания инвестира много средства в производството на електроенергия и изграждането на големи инфраструктурни проекти, подчерта проф. Вълканов.

Проф. Николай Вълканов

Лекторът изтъкна, че пред последните няколко години „Минстрой” е инвестирал над 300 млн. лв. само в минната дейност, а в холдинга работят около 4000 души. Минната и металургичната индустрия формират около 9% от БВП, а заетите в тези сфери са над 50 000 души. Младите хора са изключително важни за успеха на „Минстрой“, тъй като в производството непрекъснато навлизат нови технологии, посочи проф. Вълканов.

Форумът продължи с дискусия, по време на която проф. Вълканов отговори на въпроси на студентите.

 

 

 

 

 

 

Галерия снимки от МИФ 2017. Ден трети: Условия за бизнес в България ...