Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай

вторник, 12 декември 2017 9:14

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, заместник-председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България, беше на официално посещение от 27 до 30 ноември т.г. в Университета Джао Тонг – Шанхай.

Проф. Статев се срещна и разговаря с проф. Ма Дексю, почетен председател на Университетския съвет и бивш ректор на Университета Джао Тонг, заместник-председател на Националния комитет по образование, наука, култура, здраве и спорт на Китай, с проф. Лин Зонгкин, ректор на Шанхайския университет Джао Тонг, и със заместник-ректора проф. Хуанг Зен.

Проф. Ма Дексю, проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. Лин Зонгкин и проф. Хуанг Зен (от ляво надясно)

По време на разговорите бяха набелязани действия на основата на сключен договор за по-нататъшното развитие на сътрудничеството между Университета Джао Тонг и УНСС, както и на Университета Джао Тонг с други български университети. Документът предвижда функционирането на Китайско-български център със седалище в Шанхай и филиал в УНСС, който е координатор на връзките с български висши училища.

Във връзка със Седмата годишна среща на държавните и правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай (известна като 16+1) през май 2018 г. в София беше прието предложението на проф. Статев Китайско-българският център да се преобразува в Китайско-Централно и Източноевропейски център“, а филиалът в УНСС да организира неговите дейности в Централна и Източна Европа.

Проф. Статев получи мандат УНСС да стане инициатор за създаването на Между-университетска мрежа от висши училища и научни организации във формата 16+1 (Албания, Босна и Херцоговина, България, Естония, Латвия, Литва, Македония, Румъния, Полша, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска, Черна гора, Чехия + Китай). Стартирането на проекта ще стане на форум в УНСС през май 2018 г. по време на българското домакинство на годишната среща на 16+1.

Решено беше да се активизира мобилността на студенти и преподаватели от двата университета с финансовата подкрепа на Университета Джао Тонг и на програмата „Еразъм+“.

Ректорът на УНСС проф. Статев награди проф. Зонгкин, проф. Дексю и проф. Зен с грамоти и възпоменателни медали „Проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС“ за техния принос в развитието на сътрудничеството между Университета Джао Тонг и УНСС (на снимките долу: от ляво надясно).

Ректорът проф. Статев и деканът на Факултета по икономика и мениджмънт постигнаха договореност да се унифицират учебните планове на магистърските програми „Международен бизнес“ на двата университета и от следващата учебна година те да бъдат отворени едновременно за китайски и за български студенти. Предвижда се успешно завършилите магистри да получават две дипломи от двата университета на основата на взаимно признаване на кредитите. Първите два семестъра студентите ще учат в своята страна, третият семестър китайските студенти ще учат в УНСС, а българските – в Университета Джао Тонг, а дипломирането ще бъде общо.

Проф. Статев изнесе публична лекция на тема „Макроикономиката на Европейския съюз. Българското председателство на Съвета на ЕС и Западните Балкани“ в Шанхайския институт по висши финанси, организирана от Китайската академия по финансови изследвания и Факултета по икономика и мениджмънт на Университета Джао Тонг (на снимката долу).

Лекцията беше последвана от оживена дискусия за бъдещето на ЕС и Еврозоната, последиците от Брекзит и предстоящото приемане на страните от Западните Балкани в ЕС, за бъдещето на китайските инвестиции в ЦИЕ и по-специално в България. След лекцията и дискусията ректорът проф. Статев беше поздравен от проф. Чун Чанг, декан на Института по висши финанси – Шанхай (на снимката долу).

Поздравления и благодарности за проф. Статев

Галерия снимки от Ректорът на УНСС на посещение в Университета Джао Тонг - Шанхай  ...