Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS

вторник, 12 декември 2017 9:06

В университета бе представена новоучредената Европейска група за териториално сътрудничество HELICAS (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation and Synergies), създадена с цел подпомагане на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа.

Европейската група беше учредена през ноември 2017 г. като гражданско сдружение с нестопанска цел. За неин президент беше избран Янис Бутарис, кмет на Солун, а за вицепрезиденти - проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, и Павлос Тоникидис, президент на Търговската палата на Килкис, вицепрезидент на Съюза на гръцките търговски палати. От гръцка страна в групата членуват общини и техни сдружения, търговско-промишлени палати и университети. От българска страна институционален член е УНСС.

На събитието в голямата конферентна зала групата беше представена от борда на директорите: проф. д.ик.н. Стати Статев, Янис Бутарис, Павлос Тоникидис, Лазарос Киризоглу, кмет на Ампелокипи – Менемени, президент на Регионалната асоциация на общините в Централна Македония, Симос Данилидис, кмет на Неаполис-Сикион, Лефретис Йоанидис, кмет на Козани, Фотис Домоцидис, кмет на Сидики, проф. Григорис Заротиадис от Университета Аристотел - Солун, проф. Танасис Белидис от Технологичния образователен институт - Солун, проф. Давид Константинос от Технологичния образователен институт на Централна Македония, Василиос Андреадис, зам.-кмет на Корделио - Евосмос, Йоанна Пантелиду, ръководител на Програмната дирекция на община Терми, Лефтерис Топалоглу, директор на Регионалната асоциация на общините в Западна Македония, проф. д.ик.н. Станка Тонкова, президент на Българската асоциация за регионални изследвания и директор на Центъра за изследователски и образователни проекти на УНСС.

Срещата беше проведена в София по покана на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който приветства присъстващите и изтъкна, че е мрежата трябва да се разраства и да обхване повече държави (на снимката долу).

Президентът на групата Янис Бутарис изтъкна, че целта в бъдеще е добрата съвместна работа и близостта на партньорите.

Проф. Стати Статев и г-н Янис Бутарис (отдясно на ляво)

HELICAS поставя пред себе си цели, свързани със сътрудничеството в областта на предотвратяването и овладяването на природни бедствия, трансгранична защита на околната среда, принос за устойчивото управление на общите природни ресурси и екосистеми, търсене на технологични иновации и подпомагане на научните изследвания, планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси, засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и др.

Участници в срещата

По време на срещата бяха избрани касиер, секретар и изпълнителен директор и бяха разисквани теми, свързани с бюджета, разходите, екипите, стратегиите и планирането на Европейската група. Бордът на директорите обсъди и решения, свързани с визията на групата.

По време на заседанието

Изграждането на европейските групи за териториално сътрудничество се основава на Регламент 1082/2006/ЕС и има за цел подпомагането на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа. Основната цел на групата е да засили икономическата и социалната кохезия чрез сътрудничество в областта на предотвратяването и овладяването на природни бедствия и в областта на трансграничната защита на околната среда; принос за устойчивото управление на общите природни ресурси и екосистеми; насърчаване на използването на ИКТ в трансграничния регион, търсене на технологични иновации, подпомагане на научните изследвания и др.; планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси; засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и др.

Галерия снимки от Представяне на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS ...