Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД

четвъртък, 07 декември 2017 10:27

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и изпълнителният директор на „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД Борислав Домусчиев подписаха рамково споразумение за сътрудничество (на снимката долу). 

Документът предвижда информиране на студентите от нашия университет за студентски стажове и работни позиции в „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД, взаимно информиране и обмен на информация и публикации за важни научни, бизнес и други събития, организирани от страните по договора, презентации, лекции, конференции, срещи и други прояви, участие на преподаватели от катедра „Статистика и иконометрия“ в срещи, експертизи, статистически и други проучвания и събития, организирани от „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД.

Това е третият договор, който подписваме по инициатива на катедра „Статистика и иконометрия“, и поредната институционална стъпка към осигуряване на възможности нашите студенти да трупат опит и да усвояват нови умения в реална бизнес среда, посочи ректорът проф. Статев (на снимката долу). 

Благодаря за готовността на УНСС да си партнираме. Бизнесът е длъжник на висшето образование. Подписването на договора е стъпка към приближаването на обучението към практиката, посочи Борислав Домусчиев (на снимката долу).

Стремежът на катедра „Статистика и иконометрия“ винаги е бил да съчетаваме обучението на нашите студенти със стажантски програми. Такава е целта и на договора, който беше подписан днес, подчерта проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедрата (на снимката долу).

Координатор по изпълнението на рамковия договор от страна на УНСС е доц. д-р Соня Чипева, преподавател в катедра „Статистика и иконометрия“, от страна на „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ООД – Петя Попова, HR Business Partner, и Румяна Георгиева, DP Team Leader. 

На подписването на рамковия договор присъстваха членовете на Ректорския съвет

 

 

 

 

 

Галерия снимки от Рамков договор за сътрудничество между УНСС и „СиКуест Рисърч енд Консултинг“ ОО ...