Семинар „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед към бъдещето“

В голямата конферентна зала се проведе младежки семинар по предприемачество под надслов „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед  към бъдещето“, в който взеха участие представители на практиката, докторанти, преподаватели и студенти.

В голямата конферентна зала

На откриването на семинара присъстваха проф. д.ик.н Кирил Тодоров, директор на Института по  предприемачество, основател и почетен ръководител на катедра „Предприемачество“, създател на специалността „Предприемачество“, заслужил професор на УНСС, доц. д-р Костадин Коларов, ръководител на катедра „Предприемачество“, д-р Кирил Григоров, управител на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столичната община,  Цън Цон, собственик на „Тараленд Груп“. 

Доц. Коларов, проф. Тодоров, г-н Цон, д-р Григоров (от ляво надясно)

Форумът беше открит от проф. Кирил Тодоров, който разказа за създаването и развитието на единствената катедра „Предприемачество“ в България, за проблемите пред предприемачеството в различни региони на страната и др. Той изтъкна, че още преди създаването на катедрата в УНСС е твърдял, че предприемачеството е дисциплината на XXI век – „думи, които станаха реалност“.

Проф. Тодоров и г-н Цон

Проф. Тодоров засегна и темата за определението на малките и средните фирми като „гръбнак на икономиката у нас“, което според него не е вярно, защото „малките и средни фирми не могат да образуват сами гръбначен стълб“.

Участници в семинара

Г-н Цон представи  темата „Проблемите на младите предприемачи в България“. Предприемачеството е нещо много специално, то е повече от професия, защото съдържа философия, здраве, време, нерви, качества и знания. Важно е предприемачът да има богат житейски опит и култура, за да вижда възможно най-далеч в бъдещето. Той трябва да знае, че ще му се наложи да премине през много трудности по пътя към успеха, изтъкна собственикът на „Тараленд Груп“.

Докторант Красимира Шиндарова се спря на „Ролята и катализиращите ефекти на клъстерите върху внедряването на авангардни технологии от МСП“, докторант Бранимир Йорданов говори за „Трансфер на лидерство във фамилния бизнес“, „Формиране на конкурентно предприемаческо поведение в глобална мултикултурна бизнес среда“ бе темата на докторант  Антонио Хаджиев.

Галерия снимки от Семинар  „10 години специалност „Предприемачество“ – с поглед  към бъдещето“ ...