Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“

Дипломите маркират важен етап във вашето развитие, но те са и предизвикателство, защото ви предстои още обучение, посочи проф. д-р Веселка Павлова, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“, при откриването на тържествената церемония по връчването на дипломите на абсолвентите от специалност "Статистика и иконометрия".

По време на церемонията в зала „Тържествена

Статистиката е марка в УНСС, тя се изучава повече от 60 години и дава конкурентни кадри на  пазара на труда. Имайте самочувствие, защото завършвате бизнес университет № 1 в страната  и Югоизточна Европа, с най-високата оценка в България на професионално направление „Икономика“. Студентите, завършили специалността, придобиват не само добра теоретична подготовка в полето на статистиката, но и основни практически умения в областта на статистическите изследвания, изтъкна проф. Павлова.

Проф. Веселка Павлова

Това е хубав ден за нашата катедра, посочи проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС и преподавател в катедрата. При нас има приемственост и уважение, добри взаимоотношения и вие сте хората, които ще продължите тази традиция. Няма прогрес без анализ на данни, затова специалността ви прави конкурентни в много области. Убеден съм, че ще кандидатствате в магистърските и докторските програми, защото ученето продължава цял живот, акцентира проф. Гоев.

Проф. Валентин Гоев

В работата си ще се убедите колко хубава и полезна е вашата специалност, обърна се към абсолвентите доц. д-р Соня Чипева, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Приложна информатика и статистика“ и преподавател в катедрата.

Доц. Соня Чипева

 

Проф. д-р Тодор Калоянов, зам.-председател на Общото събрание на УНСС и преподавател в катедрата, отбеляза, че празникът е и ден за равносметка и пожела на дипломантите да преценят успехите и грешките, които са допускали през последните четири години, да бъдат и занапред честни и почтени към себе си и другите.

Проф. Тодор Калоянов

Ученето не свършва сега, то тепърва започва, напомни на абсолвентите доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката и преподавател в катедрата (на снимката долу).

Тържествената церемония продължи с връчването на дипломи.

Галерия снимки от Дипломираха се и абсолвентите от специалност „Статистика и иконометрия“ ...