Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики"

петък, 01 декември 2017 12:48

Публична лекция на Бил Люис, бизнес консултант, на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри практики" се проведе в зала „Тържествена“. Лекцията беше организирана от катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в партньорство с Българската търговско-промишлена палата (БТПП), на базата на Меморандума за сътрудничество между УНСС и БТПП.

В зала „Тържествена“

Проф. Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, представи госта. Бил Люис е обучаващ лектор и бизнес консултант. Работил е в Ирак и Кипър, изнася лекции по предприемачество в цял свят, обучава служители на големи компании.

Проф. Валентин Гоев

В презентацията си Бил Люис изтъкна, че предприемаческото мислене трябва да се развива още от ранна детска възраст, да се формира в процеса на израстване на личността и да води към точни действия за постигане на успех, посочи той.

Г-н Бил Люис

Гост-лекторът акцентира върху ролята на преподавателите по предприемачество в осъществяването на връзката между образованието и приложението му в реалния живот, във формирането на бизнес мислене и открои три типа хора: активни, които осъществяват намеренията си, пасивни наблюдатели и такива, които не могат да разберат какво се случва. Г-н Люис се спря и на качествата на добрия предприемач: страст, самостоятелно мислене, оптимизъм, самоувереност, способност за разрешаване на проблеми и за преодоляване на трудности, визия, целеустременост и готовност за действие.

Бъдещи предприемачи

Проф. Валентин Гоев връчи на г-н Бил Люис сертификат от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев в знак на благодарност за лекцията. 

Галерия снимки от Публична лекция на тема "Предприемачески начин на мислене и споделяне на добри п ...