Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“

сряда, 29 ноември 2017 16:25

Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ организира катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ под патронажа на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и в партньорство с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (БМГД на ООН).

При откриването на кръглата маса

На откриването на форума в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор по обучението в ОКС „магистър“ и дистанционно обучение, Огнян Траянов, председател на Националния съвет на БМГД на ООН, проф. д-р Симеон Желев, декан на факултет „Управление и администрация“, проф. Пенчо Иванов, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, доц. д-р Ирена Славова, модератор на форума, представители на компании като КонтурГлобал Марица Изток 3, Овъргаз Инк, Филип Морис България и др.

Доц. Славова, доц. Ралева, проф. Желев, проф. Иванов, г-н Траянов (от ляво надясно)

Доц. Ралева приветства участниците в кръглата маса от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. УНСС стана институционален член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН преди малко повече от година, но вече участвахме в осъществявянето на няколко инициативи - конференцията „Икономически предизвикателства: миграция, глобализация, устойчивост, политики“ през октомври 2016 г. и "Икономически предизвикателства към индустрия 4.0: Технология или идеология” през тази година. Интензивното сътрудничество на УНСС с БМГД на ООН ще продължи и занапред, посочи доц. Ралева и се спря на научния интерес към тематиката на форума, преподавателската работа, международните проекти, учебните курсове и др. Тя изрази увереност в ефективния обмен на идеи и адмирира разширяването на тематичната проблематика на форума.

Доц. Ралева и проф. Желев

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН обединява над 30 членове и за 5-годишната си дейност постигна разпознаваем облик и създадени колективни проекти с обществена значимост, които имат положителен ефект върху устойчивото развитие на бизнеса и обществото, отбеляза Огнян Траянов. Той се спря на стила на работа, традициите, постигането на ново ниво на корпоративна социална отговорност и колективна социална отговорност, десетте принципа на Глобалния договор. Необходимо е де познаваме не само предизвикателствата, а и да предлагаме иновативни решения, да бъдем водач, за да покажем пътя и да поведем останалите, открои целите председателят на БМГД.

Огнян Траянов (вдясно) представя БМГД на ООН

Основната идея на кръглата маса е да видим двете страни на едно семейство – академичната и бизнеса, които живеят почти в равновесие, посочи проф. Симеон Желев. Той формулира няколко идеи за сътрудничество в името на отговорния бизнес: провеждане на истински стажове на студентите, осъществяване на приложни изследвания, участие на бизнеса при разработката на учебните планове и програми, учредяване на стипендии за най-добрите студенти и др. Необходимо е на този форум да допринесем за взимането на тези решения, подчерта деканът.

Участници в кръглата маса

 

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Отговорният избор: обучение, научни изследвания, практики“ ...