Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България

вторник, 28 ноември 2017 9:52

Катедра „Публична администрация“ организира публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия у нас, на тема „България и Италия по 10 показатели: изучаване на страните чрез международните класации“.

На събитието в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, проф. д-р Поля Кацамунска зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на факултет "Управление и администрация", доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра "Публична администрация", доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедрата, преподаватели и студенти.

Н.Пр. Стефано Балди, доц. Миланка Славова и проф. Поля Кацамунска (отдясно на ляво)

Днешната среща е продължение на традицията известни личности да изнасят публични лекции в университета, посочи при проф. Поля Кацамунска, която представи госта.

В презентацията си Н.Пр. Стефано Балди направи сравнителен анализ на България и Италия по 10 показатели, като използва резултатите от международни изследвания в 150 държави в света. Той изтъкна, че целта е да се откроят точните позиции на двете страни на базата на реални данни.

В зала „Тържествена“

Лекторът изясни термина „показател“ и значението му за изготвянето на качествен сравнителен анализ. Често приемаме определена информация за даденост или я пропускаме, ако не сме критични към предоставените ни данни, уточни посланикът. Той се спря на показателите, по които са изследвани България и Италия: възможности за бизнес, развитие на човешкия фактор, глобална конкурентоспособност, демокрация, възприемане на корупцията, свобода на словото, иновации, разлика между половете, развитие на държавното управление.

Н.Пр. Стефано Балди

Данните от международните проучвания сочат, че в България се прави бизнес по-лесно отколкото в Италия, въпреки промените в закона за инвестициите в Италия. По показателите за конкурентоспособността и възприемането на корупцията двете страни са на близки нива.

След презентацията посланикът отговори на въпроси на студенти.

Доц. д-р Миланка Славова връчи на Н.Пр. Стефано Балди сертификат от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев в знак на благодарност за лекцията (на снимката долу).

Н.Пр. Стефано Балди, който е посланик на Република Италия у нас от 19.9.2016 г., съчетава  дипломатическата си работа с академична дейност. Автор е на много книги. Изследователската му дейност и последните му публикации са посветени на използването на новите технологии и социалните медии в дипломацията, на приложението на мениджмънта в дипломацията и др. Създал е и поддържа блог за обучение “Diplo Learning corner” и сайта “Дипломацията в образи”, посветен на италиански дипломати. 

Галерия снимки от Публична лекция на Н.Пр. Стефано Балди, посланик на Република Италия в България  ...