Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“

четвъртък, 23 ноември 2017 16:38

Научна конференция по политическа икономия на тема „Историята и философията на политическата икономия“ (200 години от издаването на труда на Д. Рикардо  „Принципи на политическата икономия и данъчното облагане“) събра в голямата конферентна зала учени от катедра „Политическа икономия“ и други катедри на УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и Института за икономически изследвания при БАН.

В голямата конферентна зала


Проф. д-р  Светла Тошкова, ръководител на катедра „Политическа икономия“ и председател на Програмния комитет на конференцията, открои темата, участниците и целите на форума. Тя посочи, че конференцията е организирана в три тематични кръга: „Историята на политическата икономия в съвременните измерения и влияние върху политическото знание“, „Ролята на стопанската история за политикономическите изследвания и формирането на концептуално и системно разнообразие на теоретическото икономическо знание“,  „Философските основи на методологията на икономическите теории и философията на икономиката като съвременно направление в изследванията на теорегичните основания на икономическото знание“.

Проф. Тошкова коментира идеята за форума, набелязваща интердисциплинарните подходи и взаимодействията между различните области в трите секции на катедрата – „Социално-икономически теории“, „Стопанска история“ и „Философия“ и открои конкретните научни разработки, насочили идеята към същностната връзка на трите направления.

Проф. д-р Светла Тошкова (в средата), зам.-ректорът проф. д-р Валентин Гоев и деканът на Общоикономическия факултет доц. д-р Лилия Йотова

Проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, приветства участниците в конференцията от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Две неща отличават тази катедра – трите секции в нея, както и акредитацията й в две различни области. Това в цивилизования свят е прието да се нарича университет, изтъкна проф. Гоев и адмирира интегрирането на важни научни области.

Проф. Гоев приветства участниците във форума

Доц. д-р Лилия Йотова посочи, че оценява значимостта на форума като политикономист, отбеляза възхода на катедрата през последните години и изтъкна необходимостта от публичност на идеите. Политическата икономия в днешния свят се ситуира в междудисциплинарното пространство  и взаимодействието на теория, история и философия на икономическата наука, посочи деканът на Общоикономическия факултет.

По време на конференцията

В работата на форума, организиран в четири заседания, бяха включени над 30 доклада. На тема „Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето“ говори проф. Светла Тошкова, „Дилемата методологически индивидуализъм – методологически холизъм в икономическата наука“ бе темата на доклада на чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов от катедра „Политическа икономия“.

Участници в конференцията

 

Галерия снимки от Научна конференция на тема „Историята и философията на политическата икономия“ ...