Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентното ведомство на Република България

четвъртък, 23 ноември 2017 9:15

Ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и председателят на Патентното ведомство на Република България д-р Петко Николов подписаха меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между двете институции (на снимката долу). 

Меморандумът за сътрудничество предвижда: информиране на студентите от нашия университет за провеждани студентски стажове и за обявени работни позиции от Патентното ведомство; взаимно информиране и обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни научни, учебни, бизнес и други събития от Патентното ведомство и УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на представители на Патентното ведомство в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви в УНСС, респ. катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“; съдействие за участие на преподаватели и други представители на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в срещи, лекции, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Патентното ведомство; съдействие от страна на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ и на Патентното ведомство за провеждане на обучения в УНСС за специалисти и служители от държавната и общинската администрация, както и за представители на българския бизнес и неправителствения сектор; взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития, в т.ч. международни, представляващи взаимен интерес. 

Проф. Статев и д-р Николов

Договорът за съвместна дейност предвижда съвместно организиране и провеждане на специализиран курс за повишаване на информираността на малките и средните предприятия относно интелектуалната собственост. Обучението ще бъде по системата на IP Panorama, разработена от Световната организация за интелектуална собственост, като мултимедиен продукт за интерактивно обучение по интелектуална собственост на представителите на малките и средните предприятия.

Началото на сътрудничеството между нашия университет и Патентното ведомство беше поставено още през 1991 г., когато проф. д-р Борислав Борисов създаде първата в България катедра „Интелектуална собственост“, каза ректорът проф. Статев. През изминалите 26 години си партнираме успешно и непрекъснато разширяваме нашата съвместна дейност. Убеден съм, че подписването на меморандума и договора е поредната крачка към обогатяване на нашето изключително ползотворно двустранно сътрудничество, посочи той.  

Проф. Статев

 

Д-р Петко Николов също оцени като изключително успешно сътрудничеството между двете институции и определи подписването на двата документа като нова страница в развитието на ползотворното партньорство между УНСС и Патентното ведомство. 

Д-р Петко Николов

 

От името на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ научният секретар на катедрата гл. ас. д-р Николай Крушков изрази благодарност за скрепяването на едно дългогодишно и успешно сътрудничество с подписването на двустранни договори. Крушков припомни, че д-р Петко Николов е третият председател на Патентното ведомство (след Кръстьо Илиев и Цонка Таушанова), който е и преподавател в катедрата, основана от проф. Борислав Борисов. Това тясно сътрудничество в научната, научноизследователската и преподавателската работа олицетворява осъзнатата необходимост от осигуряване на съвременни теорeтико-приложни знания и умения на студентите на УНСС.

 

Проф. д-р Виолета Цакова, гл. ас. д-р Николай Крушков и д-р Офелия Цонкова, зам.-председател на Патентното ведомство (отдясно на ляво

 

Отдавна работим професионално и колегиално с Патентно ведомство. Извървяхме заедно добър път. Убедена съм, че ще продължим да обогатяваме нашето партньорство, каза проф. д-р Виолета Цакова, преподавател в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“. 

На подписването на меморандума и договора присъстваха членовете на Ректорския съвет

 

 

 

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество и договор за съвместна дейност между УНСС и Патентн ...