Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“

вторник, 21 ноември 2017 16:08

Катедра „Икономическа социология“ и Българската социологическа асоциация проведоха двудневна научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образованието по социология“. Научният форум събра в девет панела 75 докладчици, от които 36 преподаватели и изследователи в областта на социологията и социалните науки, 17 докторанти, 22 студенти от катедрите по социология в УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН. В рамките на форума се проведе и кръгла маса за образованието по социология с участието на всички ръководители на български социологически катедри и директора на ИИОЗ при БАН.

Първият ден на научния форум беше открит от проф. д-р Благой Колев, доайен на катедра „Икономическа социология“, почетен професор и омбудсман на УНСС.

Доц. Нончев, проф. Колев, проф. Тодорова и доц. Петрунов (отдясно наляво)

 

Научната конференция започна с юбилеен панел по повод 80-годишнината от рождението на известния наш социолог и социален психолог проф. д.ф.н. Минчо Драганов. Водещ на този панел беше проф. д.с.н. Елка Тодорова от УНСС. След това работата на конференцията продължи в паралелни сесии.

.

По време на форума

 

На откриването на втория ден от научната конференция присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение, доц. д-р Андрей Нончев, ръководител на катедра „Икономическа социология“, доц. д-р Мария Стоянова, преподавател в катедрата и зам.-декан по научноизследователската работа на Общоикономическия факултет, доц. д-р Георги Петрунов, преподавател в катедра „Икономическа социология“ и и.д. председател на Българската социологическа асоциация.

Доц. Славова, доц. Стоянова, доц. Нончев и доц. Петрунов (отдясно наляво)

С благодарност за активната подкрепа на ръководството на УНСС и съдействието на Българската социологическа асоциация доц. Нончев откри форума. Идеята  е критично да се вгледаме както в себе си като социолози, така и в обществото, заяви той.

Доц. Андрей Нончев

Доц. Славова приветства участниците от името на ректора на университета проф. д.ик.н. Стати Статев. Темата на форума е актуална и интересна, вълнува всеки преподавател и изследовател, отбеляза тя. През последните години интересът към тази общественозначима научна област намалява, уточни доц. Славова и коментира възможностите и необходимостта от промяна.

Доц. Миланка Славова

Красноречив е фактът, че 17 докторанти и 22 студенти представят доклади на конференцията, открои интереса на младите хора към научната работа и проблематиката доц. Петрунов. Той благодари на ръководството на УНСС и катедра „Икономическа социология“ за провеждането на конференцията.

Студентите

Приетите за публикуване доклади от конференцията ще бъдат издадени в електронен сборник с редакционна колегия и ISBN номер. 

Галерия снимки от Научна конференция на тема „Съвременните обществени предизвикателства и образова ...