Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“

петък, 17 ноември 2017 16:14

В университета се проведе тринадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят“. Форумът под патронажа  на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев бе организиран от Финансово-счетоводния факултет, в партньорство с Университета на Болоня, Италия; Университета на Сплит, Република Хърватска; Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна; Луцкия национален технически университет, Украйна; Лодзкия технологичен университет, Полша; Университета в Риека, Република Хърватия, и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

При откриването на конференцията

Целта и на това издание на форума е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират актуални икономически проблеми с българските и чуждестранните си колеги, посочи при откриването на конференцията доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Организационния комитет на форума и председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет.

Доц. Силвия Трифонова, проф. Валентин Гоев, проф. Снежана Башева, д-р Радостин Вазов (отдясно наляво)

Това е един от големите традиционни форуми за млади учени, който в многобройните си издания натрупа опит, високи качествени и количествени показатели, отбеляза зам.-ректорът по научноизследователската дейност на УНСС проф. д-р Валентин Гоев. Той посочи, че от тази година организаторите на конференциите селектират най-добрите доклади, които да се публикуват в четирите научни издания на УНСС. Това дава широко поле за изява  на младите учени, акцентира проф. Гоев.

Проф. Гоев приветства участниците в международната конференция

Проектът на Финансово-счетоводния факултет през годините прерасна в международен, посочи проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и председател на Програмния комитет на конференцията. Проф. Башева благодари на ректорското ръководство на УНСС, на чуждестранните партньори на форума и ВУЗФ за успешните научни издания. Надяваме се чрез идеи да осмислим какво е нашето място в Европа и как можем да допринесем повече за развитието на националния и общоевропейския интерес. Вярвам, че тази конференция отново ще демонстрира високата квалификация и професионализма на младите учени, заяви проф. Башева.

Проф. Башева

Гл. ас. д-р Радостин Вазов, изпълнителен директор на ВУЗФ, адмирира успешното сътрудничество на УНСС и ВУЗФ в провеждането на конференцията, която определи като една от водещите през годината. Представяните на форума доклади стават все по-качествени при извършвания сериозен подбор на материали за публикации, посочи той.

Д-р Радостин Вазов

Поздравителен адрес до участниците във форума бе поднесен от проф. д-р инж. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“.

Участници във форума

В работата на конференцията участваха  90 млади учени. Те заседаваха в четирите секции по направленията: „Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване“, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“, „Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти“ и „Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб“.

Галерия снимки от Тринадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на Бъл ...