Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят"

четвъртък, 16 ноември 2017 15:36

По повод 65-годишнината от създаването си Финансово-счетоводният факултет организира юбилейна научно-практическа конференция на тема „Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят“. На форума в голямата конферентна зала присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор, проф. д-р Снежана Башева, декан на факултета и ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, проф. д-р Маргарита Александрова, зам.-декан по учебната работа, модератор на форума, Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, възпитаник на УНСС, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, доц. д-р Григорий Вазов, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси, доайените на финансово-счетоводната наука и практика проф. д.ик.н. Михаил Динев и проф. д.ик.н. Иван Душанов, доц. д-р Пламен Орешарски, декани, ръководители на катедри от УНСС, Икономическия университет – Варна, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, експерти,  студенти.

Доц. Вазов, проф. Башева, проф. Александрова, проф. Статев, г-жа Стоянова, г-н Цветков, г-жа Донева (отляво надясно)

 

Честването на 65-годишнината малко заблуждава, отбеляза проф. Статев и се върна 97 години назад към създаването на Свободния университет за политически и стопански науки, предшественик на УНСС. Тогава е възприета и идеята на българския финансист Атанас Буров за Балканския Близкоизточен институт като висше училище за подготовка на кадри, практически насочени към една от най-модерните тогавашни банкови системи в Европа, посочи ректорът. Финансите и счетоводството винаги са присъствали като основно направление в обучението на кадри за практиката и развитието на научните изследвания в близо 100-годишната история на нашия университет, акцентира проф. Статев. Като най-красноречив факт ректорът посочи, че в 16-те български правителства след 1989 г. 15 министри на финансите са възпитаници на УНСС.

Ректорът приветства факултета-юбиляр. Вдясно от него: Нина Стоянова, вляво: проф. Маргарита Александрова

 

Проф. Статев открои значимостта на факултета не само за УНСС и висшето образование в България, но и в международен план. Той акцентира върху високия авторитет  и водещите позиции на Финансово-счетоводния факултет, тясно свързан с академичното семейство на УНСС. Ректорът изтъкна и важността на юбилейната конференция и посочи, че идеите и предложенията от форума трябва да станат достояние на заинтересованите институции от изпълнителната власт.

По време на форума

 

Нина Стоянова приветства Финансово-счетоводния факултет на най-старото и най-голямото висше бизнес училище в България и Югоизточна Европа. Подуправителят на БНБ посочи, че УНСС дава най-добрите кадри в областта на обществено-политическия живот и икономиката, банковата и финансовата сфера. Тя изтъкна заслугите на факултета, чиито преподаватели успяват да предадат на студентите си фундаментални качествени и съвременни знания в областта на икономическите науки - финанси на предприятията, финанси на публичния сектор, банково дело, застраховане, финансов контрол. Известно е, че целта на образованието е знанието, но най-важното е умението да преподаваш осмислянето и разбирането на знанието, акцентира Стоянова. Тя се спря на дългогодишното сътрудничество между университета и банката и посочи, че общо 358 служители в БНБ са завършили УНСС, от които 92-ма - „Финанси“, 14 - „Финансов контрол“,  75 - „Счетоводство“.

Ректорът проф. Статев и подуправителят на БНБ  Стоянова

 

Цветан Цветков поздрави факултета от името на Сметната палата. Високо ценя кадрите на академичната общност, изтъкна той и посочи, че голяма част от възпитаниците на УНСС са посветили кариерата си на Сметната палата. Председателят изтъкна особените заслуги на проф. Душанов и проф. Динев за развитието на одитната институция.

Цветан Цветков и Ваня Донева

 

Цветан Цветков връчи на проф. Стежана Башева почетния плакет на Сметната палата (на снимката долу).

В глобалния свят счетоводството и финансовият контрол играят важна роля,  отбеляза Ваня Донева. Тя говори за активното сътрудничество между УНСС и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, пожела на преподавателите от факултета кураж, вдъхновение и сили, за да продължат да работят все така професионално и отговорно. Ваня Донева връчи плакет на проф. Башева по повод 65-годишнината на факултета.

В голямата конферентна зала

 

Росица Тричкова, член на УС на ИДЕС, пожела на колектива на Финансово-счетоводния факултет успех и творчески ентусиазъм. Проф. Джанфранко Каподальо от Университета в Болоня изрази увереност и в бъдещото ефективно сътрудничество с УНСС.

Проф. Башева представя 65-годишната история на факултета

 

Поздравителни адреси бяха поднесени и от СА „Д.А.Ценов“ – Свищов, Съюза на икономистите в България, Икономическия университет – Варна, ВУЗФ, Камарата на независимите оценители в България, декани на факултети и ръководители на катедри на УНСС и други висши училища.

Развитието на Финансово-счетоводния факултет от създаването му до днес проследи неговият декан проф. д-р Снежана Башева.

Галерия снимки от Юбилейна научно-практическа конференция "Теория и практика на финансите, финансо ...