Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизвикателства"

вторник, 14 ноември 2017 15:17

Факултет „Международна икономика и политика“ и Институтът за социални изследвания и развитие на културни структури (ИСИРКС), в партньорство със студентската организация към Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) Future World Diplomats, организираха модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите – възможности и предизвикателства". На събитието в малката конферентна зала присъстваха доц. д-р Миланка Славова, зам.-ректор по обучението в ОКС "бакалавър" и продължаващо обучение, доц. д-р Иван Стойчев,  ръководител на катедра „МИО и бизнес“ и директор на ИСК, Радослав Илиев, председател на ИСИРКС, Кирил Воронков, представител на Россътрудничество, Кристиан Уолни, президент на Future World Diplomats.

В малката конферентна зала

Доц. Славова поздрави присъстващите от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и акцентира върху актуалността на темата и големия интерес на студентите към нея. Тя открои пряката връзка на форума с Българското председателство на Съвета на ЕС и въпросите за сътрудничеството на Балканите. Този модел е много важен за вас, защото ще изградите полезни връзки и приятелства, които ще ви бъдат полезни за цял живот, обърна се към студентите доц. Славова.

Доц. Миланка Славова

Като млади дипломати, политици и икономисти, които са бъдещето на своите страни, определи участниците в конференцията Кирил Воронков. По думите му форумът трябва да открои решения за проблемния регион – Балканите.

Кирил Воронков (вдясно) и Радослав Илиев

Имаме възможност за активни дебати по теми, свързани с международните отношения и външната политика на страните от Балканите, посочи Радослав Илиев. Той акцентира върху необходимостта да се постигне обща резолюция, да се набележат идеи и предложения за бъдещи съвместни инициативи, които да укрепят процеса на интеграция на Балканите.

По време на форума

Кристиан Уолни поздрави участниците и посочи, че форуми като този са най-добрата възможност за изграждането на нови контакти, приятелства и сътрудничество.

Участници в модела

Участие в модела взеха и студенти от МГИМО. Целта на събитието беше да се предостави възможност за обмен и задълбочаване на познанията в областта на международните отношения чрез дебати между студентите.

 

 

Галерия снимки от Модел на тема "Интеграция и сътрудничество на Балканите - възможности и предизви ...