Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“

петък, 10 ноември 2017 9:09

Студентският съвет, катедра "Недвижима собственост", Националното сдружение недвижими имоти и Международната федерация за недвижими имоти – България (ФИАБЦИ) организираха Студентска научна конференция 2017 на тема „Пазарът на недвижимите имоти в България – състояние, проблеми и перспективи“. Събитието се проведе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в зала „Научни съвети“ на УНСС.

Откриване на конференцията. Докторант Даниел Парушев, проф.д.ик.н Стати Статев, Кристиян Маджуров, проф. д-р Йорданка Йовкова (отляво надясно)

На конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, зам.-ректорите доц. д-р Стела Ралева и проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, директор на Центъра за компютърни иновативни системи, проф. д-р Йорданка Йовкова, ръководител на катедра „Недвижима собственост” и директор на Научноизследователския център за недвижима собственост и градско планиране, доц. д-р Георги Забунов, научен секретар на катедрата, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов от катедра „Недвижима собственост“, Кристиян Маджуров, председател на Студентския съвет, докторант Даниел Парушев, председател на Студентския сенат, Щелян Калчев, основател и собственик на Primo +, Емил Мечикян, основател и собственик на Q-Build, Иван Стоянов, управляващ съдружник в GREBUL, участници в конкурса, студенти.

Проф. д-р Валентин Гоев, проф. д.ик.н Валентин Кисимов, доц. д-р Стела Ралева (отляво надясно)

Ректорът проф. Статев изтъкна, че събитието се провежда в навечерието на 10-годишнината на катедра „Недвижима собственост“. Вие заслужавате нашите адмирации, уважение и благодарност, обърна се към студентите той и ги поздрави за активното участие. Конференции като тази, трябва да се превърнат в практика, каза проф. Статев и определи събитието като модел за подражание на следващите научни и тематични форуми. Според него отличилите се разработки трябва да бъдат представяни и на големите форуми, които катедрите организират. Ректорът пожела успех и ползотворни дискусии на участниците.

Ректорът проф. Статев

За мен е чест да ви приветствам на деветата студентска научна конференция, организирана от Студентския съвет, съвместно с катедра „Недвижима собственост“, обърна се към присъстващите Кристиян Маджуров. Стремим се да насърчим интереса на студентите към научна дейност, изтъкна той и посочи, че на конференцията се представят 10-те най-добри от общо 37 подадени разработки. От тях журито ще избере победител, поясни Кристиян.

Председателят на Студентския съвет Кристиян Маджуров

Както недвижимата собственост и имотите са интердисциплинарна територия, така и нашите участници са от различни специалности, обърна се към гостите проф. Йовкова и изтъкна големия интерес по проблематиката. Тя благодари на студентите, че в забързаното ежедневие са намерили време да подготвят своите разработки.

Проф. Йовкова

Гл. ас. д-р Драгомир Стефанов представи научното жури: проф. д-р Йорданка Йовкова, доц. д-р Георги Забунов, Щелян Калчев, Емил Мечикян и Иван Стоянов.

Първата презентация бе на четвъртокурсничката Мелани Захариева от специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост“. Тя представи разработката си на тема „Пазарът на недвижимите имоти в България“.

Студентката Мелани Захариева

Победител в Студентската научна конференция стана Стоил Малинов, четвърти курс, специалност „Право“, който представи разработка на тема "Някои практически проблеми на предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот“. Журито класира на второ място Светлина Иванова, докторант в катедра "Недвижима собственост", с тема "Изследване на икономическата ефективност на строителните фирми в България". Трети стана екипът на Емил Иванов и Еленита Ароян, третокурсници от специалност "Творчески индустрии и бизнес". Темата им беше  "Пазарът на недвижимите имоти в България - състояние, проблеми и перспективи".

Журито присъди и награда за разработка с най-силна практическа насоченост, която отиде при Денис Кирилов, магистър "Мениджмънт на недвижимата собственост".

Галерия снимки от Студентска научна конференция „Пазарът на недвижими имоти в България – състояние ...