Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“

сряда, 08 ноември 2017 15:11

УНСС бе домакин на научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките за сигурност“. Във форума, организиран от катедра „Публична администрация“, катедра „Национална сигурност“ и фондация „Общество и сигурност“, участваха представители на академичната общност, неправителствени и браншови организации, студенти.

В голямата конферентна зала

 

На откриването на конференцията присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, модератор на форума, д-р Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурност в Министерския съвет, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на УниБит, Илия Кузманов, председател на настоятелството на фондация „Общество и сигурност“ и зам.-председател на УС на Синдикалната федерация на служителите в Mинистерство на вътрешните работи (СФСМВР),

Г-н Кузманов, доц. Вълков, проф. Денчев, проф. Статев, д-р Кръстев, проф. Димитров

 

Много бих искал днешният форум да е първа крачка към консолидиране на академичната наука във всички измерения на сигурността, посочи проф. Статев. Той конкретизира, че резултатите от дискусиите на конференцията трябва да бъдат систематизирани и след това представени на отговорните държавни институции.

Нека станем иницитори на един нетуърк по сигурност, посочи ректорът. Това ще е мрежа, в която академичната наука ще бъде двигател за осмислянето на проблемите на сигурността и адекватното им решение. Проф. Статев изрази увереност, че другите университети ще приемат идеята и една бъдеща кръгла маса ще отправи конкретни и значими научни предложения пред институциите, отговорни за изпълнение на политиките по сигурността. Нека тази конференция не остане сама за себе си, а да се превърне в традиционен ефективен форум, посочи проф. Статев.

Проф. Стати Статев (вляво) и Георги Кръстев

 

Имаме високи очаквания към конференцията, посочи Георги Кръстев, който коментира  Стратегията за национална сигурност на Р България и законите в сферата на защитата на националната сигурност. Той посочи, че предизвикателствата стават все по-многообразни и въздействащи. Правенето на политики по сигурността изисква съдействието на академичната общност, заяви секретарят на Съвета за сигурност. Той изрази и очакване, че форумът ще направи критични бележки и ще даде нови идеи. Георги Кръстев приветства идеята на ректора проф. Статев за създаването на стабилна академична мрежа „Сигурност“.

Участници в конференцията

 

Две са думите, които определят състоянието на съвременния свят – несигурност и информация, изтъкна проф. Стоян Денчев. Ректорът на УниБит изрази пълно съгласие с идеята за консолидиране на академичната общност по проблема, както и за взаимодействие със структурите на МВР, които имат практическа визия по конкретните параметри.

Доц. Вълков, проф. Денчев и проф. Статев (отляво надясно)

 

Необходима ни е перспектива и вашата академична помощ, изтъкна през университетските представители Илия Кузманов (на снимката долу).

Проф. Димитър Димитров се спря на тясното сътрудничество между катедрите в УНСС по проблематиката, както и на взаимодействието с други университети. Необходимо е заедно със синдикатите и ръководството на МВР да отправим поглед към предизвикателствата, да дадем отговори и вариенти за решения, изтъкна деканът.

Проф. Димитров (вдясно)

 

Участниците в конференцията чуха и поздравителния адрес на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, в който се посочва: „Провеждането на форуми, какъвто е Вашият, е трибуната, която дава възможност да се определят и обсъдят предизвикателствата, които съвремието създава пред сектор "Сигурност" в Република България. Широкият кръг на представителство на участниците в него позволява да се изразят различни мнения в рамките на конструктивен диалог.“

Галерия снимки от Научно-приложна конференция на тема „МВР 2030: предизвикателства пред политиките ...