Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс"

вторник, 07 ноември 2017 11:20

На тържествена церемония в аула „Максима“ се дипломираха магистрите от специалностите  „Макроикономика“ и „Макроикономика и финанси“ , както и бакалаврите от „Макроикономика“, „Икономика“, „Икономика с преподаване на английски език“ и „Икономика“ – дистанционно обучение.

В аула "Максима"

 

На церемонията в аула „Максима“ присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на университета и ръководител на катедра „Икономикс“, доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор и зам.-ръководител на катедра „Икономикс“,  доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, гл. ас. д-р Ивайло Беев, научен секретар на катедра „Икономикс“.

Доц. Ралева, доц. Йотова, проф. Статев, д-р Беев

 

Днес е паметен ден за вас и вашите близки, обърна се към абсолвентите доц. Ралева. Днес завършвате УНСС, който е най-старият и най-големият икономически университет в Югоизточна Европа, най-елитното висше училище в България.  Завършвате в катедра "Икономикс" - една от най-елитните катедри в университета, чиито преподаватели и възпитаници са били трима от министър-председателите на демократична България, първият български еврокомисар, ръководители на комисии на ООН, членове на УС на БНБ, министри, изтъкна зам.-ректорът. Доц. Ралева посочи още, че ректори на УНСС са били шестима от ръководителите на катедра "Икономикс".

Доц. Стела Ралева

 

Завършвате престижни и широкопрофилни специалности, които ще ви дадат възможност да се реализирате успешно в бизнеса, правителствения и неправителствения сектор, академичните среди, отбеляза доц. Ралева.  Тук бродихме заедно по пътя на микроикономиката, макроикономиката, световната икономика, икономиката на обществения сектор и европейската интеграция, обобщи тя. Вие положихте много усилия и постигнахте високи резултати, а ние бяхме много строги и много взискателни, защото знаехме, че трябва да бъдете подготвени за утрешния ден, посочи тя. И днес  е ден за празник, за тържество на вашата младост, за завършването на първия етап от вашето професионално развитие, изтъкна зам.-ректорът.

Абсолвенти

 

Надявам се, че за тези години, които прекарахме заедно, вие успяхте да натрупате от най-ценния житейски капитал - приятелствата, които ще трасират пътя на целия ви живот, приветства абсолвентите и ректорът. Той цитира сентенцията, приписвана на Сократ: Главната цел и смисълът на човешкия живот е духовното усъвършенстване. В университета вие направихте една от най-сериозните и най-големите крачки по пътя на вашето духовно усъвършенстване, изтъкна проф. Статев. И тя няма да бъде последна, защото времената изискват човекът непрекъснато да върви напред, за да успява.

Ректорът

 

Никога няма да забравите основата, която имате от най-добрия български университет, отбеляза проф. Статев. Той изтъкна, че преди две седмици УНСС е получил поредната си институционална акредитация от НАОА  и тя е 9.66 по десетобалната система. Нашият университет е и единственият в страната с над 20 000 студенти.

Ректорът пожела на дипломантите успешна професионална реализация. Не забравяйте вашата Алма матер, не забравяйте преподавателите си и помнете, че вратите на УНСС винаги са отворени за вас, изтъкна проф. Статев.

Във випуска бакалаври проф. Статев отличи трима отличници. Той връчи дипломи и грамоти „Бакалавър-отличник“ на Вера Юлиянова, специалност „Икономика с преподаване на английски език“, и Велмира Петкова, специалност „Икономика“.

Проф. Статев връчва грамотата на Вера Юлиянова

 

Третият отличник-бакалавър е Стати Статев - съименникът и син на ректора (на снимката долу).

 

При дипломираните магистри бяха отличени Моника Георгиева и Борислав Костадинов. 

Доц. Йотова също поздрави абсолвентите и връчи допломи
Абсолвенти от випуск 2017 със своите преподаватели

Галерия снимки от Дипломи за бакалаврите и магистрите от катедра "Икономикс" ...