Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017)

петък, 03 ноември 2017 15:57

Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE-2017), организирана от факултет „Приложна информатика и статистика“, започна работа в университета.

При откриването на форума в голямата конферентна зала

На откриването на двудневния форум в голямата конферентна зала присъстваха проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“ и ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния комитет на конференцията и директор на Научноизследователския център за намаляване риска от бедствия към УНСС, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на университета, преподаватели и студенти, както и голям брой международни участници от Тайван, Япония, Китай, Русия, Украйна и др. До участие в конференцията бяха допуснати 78 доклада, от които 27 от чуждестранни автори.

Проф. Велев, проф. Стефанова, доц. Бошнаков (отдясно наляво)

Форумът се превърна в инициатор и двигател на идеи и спорове, посочи проф. д-р Камелия Стефанова. В тази ера, в която се извършва изключителна дигитална трансформация, трябва да сме един до друг, да се учим един от друг. Big Data областите се развиват с огромна сила, интересуваме се дори от блокчейн вериги, с изключително динамичната промяна на нашата среда ставаме все по-жадни за знания, а точно такава възможност за обмен на опит и знания предоставя този форум, посочи проф. Стефанова.

Участници в конференцията

Доц. Бошнаков приветства участниците от името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и ректорското ръководство. Главният секретар по науката определи форума като едно от най-значимите събития в огромната програма с конференции, провеждани ежегодно в университета. Конференцията е особено важна не само защото темата е свързана с информационните технологии, а най-вече поради факта, че е насочена към образованието и подготовката на кадри, посочи доц. Бошнаков. По думите му това дава основание форумът с международно участие да бъде традиционен и ежегоден.

По време на форума

Проф. Велев представи специалните гости на конференцията: проф. Тецуо Нода от Япония и Пати Лин, директор на Тайвански търговски център – София. Той акцентира върху факта, че седмата поредна Международна конференция по приложение на информационните и комуникационни технологии и статистиката в икономиката и образованието (ICAICTSEE 2017) е организирана със съдействието на Международната федерация за обработка на данни (IFIP) – най-голямата академична общност за обработка на информация в света.

Доказателство за значимостта на днешното събитие е, че то фигурира в програмата с конференции на Международната федерация вече седма година, а докладите се индексират в три бази данни: ProQuest, EBSCO HOST и Google Scholar, изтъкна проф. Велев. Спонсори на форума са Vivacom, Global School, Scalefocus и Медийна група Факти. Тази конференция е място, където не само ще се четат доклади, но и ще се дискутира накъде да вървим в бъдеще, как да си сътрудничим с компаниите и как да подобрим образованието, за да подготвяме по-добри професионалисти, посочи той.

Конференцията започна с две пленарни речи. За „Възможностите на бизнес информационните комуникации и технологии в Тайван“ говори Пати Лин, а с „ИТ решенията като неразделна част от телекомуникациите“ запозна участниците Александър Славчев от отдел „Информационни технологии“ на Vivacom. 

Галерия снимки от Седма международна конференция по приложение на информационните и комуникационни ...