Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“

вторник, 31 октомври 2017 15:05

Кръгла маса „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ събра представители на академичната наука, публичния и частния сектор, които обмениха  институционален, професионален и експертен опит по темата. Форумът бе организиран съвместно от катедра "Частноправни науки" към Юридическия факултет и катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" към Бизнес факултета на УНСС и Международния правен център (ILAC).

В конферентната зала на Университетския център по интелектуална собственост

Ние сме флагман в областта на интелектуалната собственост и трябва все по-интензивно да налагаме проблематиката във всичките й аспекти, заяви ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Той напомни за трудното начало преди 27 години по налагането на интелектуалната собственост като общоуниверситетска дисциплина, превръщането на университета в лидер и единствено в страната висше училище за подготовка на кадри в тази област.

Проф. Стати Статев, доц. Владя Борисова и проф. Борислав Борисов (отляво надясно)

Искам да вярвам, че добрите намерения на организаторите ще дадат и добри резултати, защото имаме ефективно триединство между двете университетски катедри и ILAC, изтъкна ректорът. Той даде пример с неотдавна проведения в университета национален семинар „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия“ с последващия интерес и договарянето на бъдещи обучения за бизнеса. Проф. Статев изрази увереност в резултатите на кръглата маса и акцентира, че те трябва да бъдат доведени до знанието на заинтересованите институции.

Ректорът проф. Статев

Тази кръгла маса е особено важна, заяви почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов, директор на Университетския център по интелектуална собственост. Той изрази удовлетворението си от темата на форума и докладите в двата панела. Във връзка с коментирания напоследък голям брой университети в страната, становището на проф. Борисов е: Проблемът не е в броя, а в тяхната полипрофилност. Тридесет и едно висши училища имат факултети по икономика, осем университета обучават в областта на правото, приведе данни почетният ректор. Икономиката и правото са като понятията „съдържание“ и „форма“, изтъкна той в потвърждение на тезата за академично място на юридическото образование.

Почетният ректор проф. Борисов

Глобализацията налага много сериозно да се мисли за привеждането на формата към действащите процеси, акцентира проф. Борисов. Той се аргументира с настъпилите през последните десетина години промени по отношение на търговската марка. Докато индустриалната собственост още издържа на предизвикателствата на глобализацията, то това не важи за авторското право – особено в дигиталната ера, където нормативната уредба е доста остаряла, открои проблема почетният ректор. Проф. Борисов обобщи, че предизвикателствата могат да бъдат решени само в съюз между икономистите и юристите.

В изказването си г-н Емил Радев, член на Европейския парламент, посочи, че Европа е домът на креативността и талантите, а УНСС е красноречив пример за това. Той коментира разширяването на цифровата среда, авторското право, необходимостта от реформи и нова хармонизация в страните от ЕС. Евродепутатът се спря на двата основни проблема във водената сега дискусия – за онлайн лицензирането на публикациите и заплащането при онлайн платформите.

Г-н Емил Радев

Г-н Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката Емил Караниколов, открои дейността на Министерството на икономиката по координацията при опазване на интелектуалната собственост, изграждането на по-благоприятна среда, дигиталния свят и четвъртата индустриална революция, пазара на интелектуална собственост. Задачата ни е да подкрепим с центрове цифровите иновации, да развием секторите с високо ползване на интелектуалната собственост, посочи г-н Ганчев.

Г-н Любомир Ганчев (вдясно)

Г-н Георги Дамянов, експерт, бивш директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ при Министерството на културата, говори за новите изисквания на дигиталната среда и създаването на единен цифров пазар. Той беше категоричен, че нивото на защита на интелектуалната собственост в страната не е на висота и е необходимо да се създаде специална агенция към Министерския съвет. Г-н Дамянов посочи, че такава структура функционира в много страни от ЕС.

Г-н Георги Дамянов

Стойността на всяка компания се измерва по стойността на интелектуалната й собственост, резюмира д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство. Д-р Николов коментира причините за това компаниите да изместват фокуса от интелектуалната собственост и да пренебрегват защитата й. Често се приема, че регистрирането на търговска марка, патент, ноу-хау може да се отложи на по-късен етап, което понякога се оказва фатално за компанията и бизнеса й, отбеляза той. Д-р Николов се спря и на интелектуалната собственост като „обект на залог“, осъзнаването на значимостта й от всички институции, по-успешните модели на структуриране на държавната администрация, създаването на паритетен орган, с който заинтересованите страни да си партнират по-успешно.

Д-р Петко Николов

Институционално всички работим в полза на интелектуалната собственост, обобщи доц. д-р Владя Борисова, ръководител на катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, модератор на кръглата маса. Но някак връзката наука - практика се губи. Има изградена структура, институции, интелектуален потенциал, но бизнесът не е захранен със знания в областта на интелектуалната собственост, посочи доц. Борисова. Тя конкретизира, че катедрата работи изключително активно за създаването на кадри, осъществява научноизследователска дейност, участва в разработването на стратегически документи, но въпреки това връзката с бизнеса се губи. Представителите на бизнеса сякаш научиха за възможностите за провеждане на  специализирано обучение по интелектуалната собственост за МСП чак след проведеното съвместно мероприятия между УНСС, Световната организация по интелектуална собственост и Патентно ведомство на Република България, независимо от наличието на изградена институционална инфраструктура.

Доц. Владя Борисова

Към участниците в кръглата маса се обърнаха и деканите на Бизнес факултета проф. д.ик.н. Пламен Мишев и на Юридическия факултет доц. д.ю.н. Живко Драганов.

Проф. Пламен Мишев (вляво)

Доц. Живко Драганов (вдясно)

Дискусионните теми на кръглата маса бяха обособени в два панела: „Тенденции в институционализирането на интелектуалната собственост“ и „Регулация на интелектуалната собственост в дигитална среда“.

Галерия снимки от Кръгла маса на тема „Нови модели на управление на интелектуалната собственост“ ...