Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС

вторник, 31 октомври 2017 12:15

Десетки учени от академичните среди присъстваха на представянето на юбилейния сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“, инициатор на създаването на специалността, автор на 190 публикации в областта на политическата теория, сравнителната политология и политическата история.

В голямата конферентна зала
Проф. Георги Янков

 

На събитието в голямата конферентна зала присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам.-ректор на университета, проф. д.ист.н. Трендафил Митев, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“, акад. Васил Гюзелев, чл.-кор.проф. д.с.н. Димитър Димитров, доц. д-р Лилия Йотова, декан на Общоикономическия факултет, декани и ръководители на катедри, автори в сборника.

Проф. Митев, акад. Гюзелев, доц. Благоева, проф. Янков, доц. Ралева, чл.-кор. проф. Димитров, доц. Йотова (отляво надясно)

 

Сред ценните традиции на авторитетните академични общности по света е издаването на юбилейни сборници, а проф. Георги Янков е сред особено заслужилите представители на науката, изтъкна доц. Благоева.

Доц. Блага Благоева

 

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев приветствие към проф. Янков отправи зам.-ректорът доц. д-р Стела Ралева. Тя посочи, че юбилейният сборник е високо академично признание за дейността на изявения български учен и заслужил професор на УНСС.  „Специално искам да подчертая персоналния принос в утвърждаването на катедрата и специалността „Политология“ в УНСС на проф. д-р Георги Янков, който в дългогодишната си практика на основател и ръководител на катедрата, на преподавател и учен излъчва почтеност, благородство и всеотдайност към работата си, съчетана с изключителен професионализъм и толерантност“, е обръщението на проф. Статев, публикувано в началото на юбилейния сборник.

Доц. Стела Ралева

 

Днес е хубав ден за нашия университет, каза проф. Трендафил Митев. Той оцени сборника като уникална книга с авторски колектив от 25 изтъкнати български учени - академици, член-кореспонденти, професори, доктори на науките, дали принос за авторитета на изданието. С него се оказва човешка почит към високообразованата личност на проф. Янков, допринесъл за обогатяване на познанието, изтъкна проф. Митев. Той окачестви сборника като „книгата на 2017 г., издадена от УНСС“.

Проф. Митев (вляво) представя академичното развитие на проф. Янков

 

В презентация проф. Митев проследи 40-годишния академичен път на проф. Янков, свързан с нашия университет, спря се на неговите фундаментални трудове и десетките му български и чуждестранни отличия.  

Акад. Васил Гюзелев изтъкна своята „тракийска близост“ с проф. Янков и оцени дейността на учения, наложил дисциплината "Политология" както в УНСС, така и в национален и международен план.

Акад. Васил Гюзелев

 

В приветствието си проф. д-р Петко Тодоров, директор на Центъра за медийни изследвания и аудиовизуална политика, открои качествата на проф. Янков и призна, че се е учил от него на колегиалност и заразяващо настроение.

Проф. Тодоров и доц. Христов (отляво надясно)

 

През прехода ключови фигури като проф. Янков осъществиха градеж, адмирира делото на основателя на катедра „Политология“ проф. Михаил Мирчев. Нека да има повече хора като него, а "той да напише още дебели книги във втората половина на творческия си път".

Проф. Мирчев (вляво)

 

Доц. Ивайло Христов цитира откъс от своята публикация в сборника, в която се посочва, че най-хубавите характерологични черти на тракийските българи са намерили своето въплъщение и в личността на проф. Георги Янков.

За добрината, помощта към младите и приемствеността в делото на учени като проф. Янков говори чл.-кор. проф. Димитър Димитров (на снимката долу).

 

Към портрета на проф. Янков добавиха щрихи и доц. д.пол.н. Георги Манолов („компетентност и задълбоченост“), проф. д.ист.н. Иван Саздов („учен, приятел, общественик“) - (на снимката долу).

Приемам високата оценка не само към себе си, но и към целия университет, каза проф. Янков. Той благодари на ректорското ръководство, на авторите на сборника, на редакционния съвет, на всички колеги, уважили събитието.

Галерия снимки от Представен бе юбилейният сборник "Интердисциплинарни изследвания", посветен на п ...