Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят"

събота, 28 октомври 2017 16:17

По повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, Юридическият факултет, със съдействието на Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет на УНСС, организира международна научна конференция „Роля и значение на международното и наднационалното право в съвременния свят“. Събитието, което се откри в голямата конферентна зала на университета, бе под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

В голямата конферентна зала

Сред присъстващите на форума бяха проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д.ю.н. Живко Драганов, декан на Юридическия факултет, доц. д-р Диана Маринова, председател на Организационния комитет, зам.-декан на Юридическия факултет и модератор на конференцията, участници от Австрия, Швейцария, Украйна, Чехия, Русия и България.

По време на честването (отляво надясно) проф. Владимиров, доц. Маринова, проф. Статев, доц. Драганов

Най-важното, което често забравяме, е създаването и поддържането на традициите, обърна се към присъстващите проф. Статев. Ректорът припомни, че преди 97 години със създаването на  Свободния университет - предшественик на УНСС, юридическите науки са неизменен спътник в структурата на висшето училище.

Ректорът проф. Статев

УНСС издържа изпитанието на времето, посочи проф. Статев и отбеляза, че в България единствено Юридическият факултет на УНСС и този на СУ "Св. Климент Охридски" са на ниво и са издържали на държавните изисквания и изпитанията на времето. Той изтъкна голямото  наследството, оставено от  проф. Владимиров.

Проф. Статев връчи почетен плакет на проф. Иван Владимиров „за преподавателска и научна всеотдайност, вярност към академичните традиции, заслуги за утвърждаването на доброто име на университета и по повод неговата 90-годишнина“ (на снимката долу).

 

Убеден съм, че днешната конференция ще даде своя принос както в отбелязването на юбилея на проф. Владимиров, така и в развитието на юридическата наука, допълни ректорът.

Днес е особено щастлив ден на нашия Юридически факултет и университета, защото празнуваме 90-годишнината на един от най-изтъкнатите български учени и юристи, един от доайените на българската правна наука и основателите на Юридическия факултет на УНСС проф. д-р Иван Владимитов, изтъкна доц. Маринова. В деня на неговия рожден ден конференцията ще бъде свързана с научните области на правото, в които е творил и продължава да твори професорът, каза тя и определи темата като актуална, с оглед на динамичните процеси, които се развиват в областта на международната политика и международното право. Вие сте учителят на поколения български юристи, някой от които са тук, за да ви засвидетелстват своята почит и да ви изкажат благодарност, обърна се към проф. Владимиров доц. Маринова.

По време на честването

 

По думите на доц. Маринова напрегнатото време, в което живеем, изисква все по-често да се обръщаме към проблемите на международното и наднационалното право. Конференцията поставя началото и на най-новата катедра в Юридическия факултет – катедра „Международно право и право на Европейския съюз“ , посочи тя.

Доц. Живко Драганов изрази признателност към проф. Иван Владимиров от името на академичния състав на Юридическия факултет. В продължение на десетилетия проф. Владимиров допринася за развитието на нашия факултет, за академичния състав и подготовката на докторанти, изтъкна доц. Драганов.

Доц. Драганов връчи на проф. Владимиров почетен плакет в знак на благодарност към основателя на Юридическия факултет, за неговата всеотдайност към професията и по повод неговата 90-годишнина (на снимката долу).

 

Проф. Иван Владимиров благодари на проф. Статев за „голямата заслуга за укрепването на Юридическия факултет“, на доц. Драганов за приноса в управлението му. Все още имам сили да работя и обещавам да продължа в името на българските правни науки, допълни проф. Владимиров.

Юбилярят

 

Проф. Владимиров получи почетен плакет и поздравителен адрес от доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД). Тя определи юбиляря като „много добър преподавател и много добър човек", протегнал ръка на много юристи в развитието им.

Проф. Владимиров получи приветствие и поздравителен адрес и от името на омбудсмана на  Р България Мая Манолова, който му връчи доц. д-р Диана Ковачева, зам.-омбудсман (на снимката долу). Всички ние сме ваши ученици и сме търсили опора във вашите трудове и учебници, каза доц. Ковачева. Личният ви и професионален принос към УНСС е безусловен, добави тя.

 

Професорът беше поздравен и от проф. д-р Николай Натов от Юридическия факултет на СУ. Поздравителни адреси от името на Бургаския свободен университет и  Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отправи доц. д-р Силви Чернев. Несъмнено с качествата си на юрист и с изключителния си международен авторитет у нас оставяте трайна следа и наследство, посочи доц. Чернев.

Проф. Иван Владимиров получи поздравителни адреси и от доц. д-р Светла Бонева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“, от  Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, департамент „Право“ на НБУ, и видео приветствие от зам.-ректора на Санктпетербургския университет по технологии, управление и икономика Генадий Костин.

Научната конференция продължи с пленарния доклад на проф. д.ю.н. Атанас Семов на тема „Проблеми и перспективи на правото на ЕС: още за ролята на Съда на ЕС и проблемите в прилагането на Правото на ЕС в България“.

Галерия снимки от Международна научна конференция "Роля и значение на международното и наднационал ...