Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом“

четвъртък, 26 октомври 2017 13:02

Меморандум за сътрудничество между УНСС и „Росатом Централна Европа“ подписаха ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и Вадим Титов, вицепрезидент на Русатом международна мрежа и директор на офиса за Централна Европа (на снимката долу).

Документът предвижда подготовка и реализация на програми за обмен на студенти с руски университети, на образователни програми, които включват и лекции на водещи руски специалисти, и др. Предвижда се развитието на проекти и определянето на конкретни сфери на сътрудничество. За целта ще бъде създадена и работна група за регулярно взаимодействие между двете институциии. УНСС и „Росатом“ ще организират посещения и срещи на свои представители и експерти в различни сфери на съвместната си дейност.

„УНСС  е лидер в българското и европейското образователно и изследователско пространство, който близо един век обучава държавния, политическия и бизнес елит на страната“, отбеляза проф. Статев. „За нас сътрудничеството с доказани в своята област компании е особено ценна, защото така свързваме учебната дейност с реалния живот, което обогатява и надгражда знанията и уменията на нашите студенти. Университетът разполага с водещи учени, доказани авторитети в своите области, и възможността да разширим научните контакти с водещи руски учени е една от безспорните ползи на това сътрудничество, чието начало поставяме днес“, подчерта ректорът.

 „За мен е особено голяма чест да положа основата на бъдещо сътрудничество между „Росатом“ и Университета за национално и световно стопанство“, отбеляза Вадим Титов. „Росатом е водеща корпорация в ядрената област, а УНСС  е най-голямият бизнес университет в Югоизточна Европа.  Това е прекрасна възможност практическият и иновативният опит на нашата корпорация да се обединят с научния потенциал на университета и тяхната синергия да предаде още по-голяма стойност на знанията, които получават студентите  във вашето престижно висше училище. Надяваме, че тази първа крачка е началото на дълга и успешна дейност и за двете институции. Нека си пожелаем резултатите от съвместните ни инициативи да имат не само научен и образователен принос, но и да бъдат от полза за обществото като цяло“, допълни Титов.

Координатор по изпълнението на договора от страна на УНСС е проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

На подписването на меморандума присъстваха членовете на Ректорския съвет, проф. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Екатерина Богомилова, научен секретар на катедра „Национална и регионална сигурност“, и гл.ас. д-р Нончо Димитров – преподавател в катедрата

Галерия снимки от Меморандум за сътрудничество  между УНСС и „Росатом“ ...