Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017

сряда, 25 октомври 2017 16:21

Втората международна конференция „Информационните технологии в намаляването на риска при бедствия“ ITDRR 2017 започна своята работа в голямата конферентна зала на УНСС. На откриването на форума присъстваха проф. д-р Димитър Велев, председател на Организационния комитет на конференцията и директор на Научноизследователския център за намаляване риска от бедствия, доц. д-р Венелин Бошнаков, главен секретар по науката на университета, Александър Джартов,  директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на МВР, проф. Юко Мураяма, вицепрезидент на Международната федерация по обработка на информация (IFIP) и председател на комитета по домейна на конференцията, гл.ас. д-р Георги Пенчев от катедра "Национална и регионална сигурност", представители на академичната общност от 12 държави – Япония, Южна Корея, Франция, Италия, Индонезия и др.

При откриването на конференцията (отляво надясно): доц. д-р Венелин Бошнаков, проф. д-р Димитър Велев и проф. Юко Мураяма

Проф. д-р Димитър Велев откри конференцията като представи гостите и  благодари на участниците, че участват в събитието, което се провежда за втори път под егидата на Международната федерация по обработка на информация (IFIP).

От името на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, доц. д-р Венелин Бошнаков поздрави участниците в конференцията, която определи като едно от най-важните и интересни събития, провеждани в УНСС. Той изтъкна актуалността на темата в условията на зачестилите бедствия в глобален мащаб и изрази увереност, че форумът ще се превърне в традиция.

От името на Николай Николов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на МВР, гостите приветства Александър Джартов. Той посочи, че климатичните промени ще доведат до все повече бедствия, а информационните технологии могат да помогнат в процеса на измерване и анализ на риска, както и при обработката на информацията.

Александър Джартов (първият вдясно)

Проф. Юко Мураяма изрази удовлетворението си, че форумът се провежда за втори път и с кратка презентация запозна присъстващите със състава на комитета по домейна, целите и задачите на новата платформа и нейната роля за изграждането на мрежа от специалисти в областта. Тя коментира и по-добрата координация при управлението на помощта в бедствени ситуации.

В качеството си на директор на Научноизследователския център за намаляване риска от бедствия на УНСС проф. д-р Димитър Велев направи кратка презентация на Центъра като наблегна на международното участие в състава на Консултативния му съвет и представи неговите цели, задачи и дейност за все по-широко използване на информационните технологии за намаляване на риска при бедствия.

По време на конференцията

От името на проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност" приветствие към участниците отправи гл.ас. д-р Георги Пенчев. В презентацията си на тема „Приложението на информационните технологии в образованието и изследванията по ядрена сигурност“ той представи и новата магистърска програма по Ядрена сигурност на университета, осъществена на базата на споразумение между УНСС и МААЕ, подписано от ректора проф. д.ик.н. Стати Статев и Юкия Амано, генерален директор на МААЕ по време на визитата му в София през юни 2014 г.

Проф. д-р ДжунСок Хуанг, професор по информационни технологии в Националния университет в Сеул, Република Корея изнесе първата пленарна реч на тема „Бъдещи перспективи на политиката и стратегията за информационните и комуникационни технологии в намаляването на риска при бедствия чрез смарт-система за безопасност“.

Проф. д-р ДжунСок Хуанг

До участие в конференцията след двойно рецензиране бяха допуснати за презентация 18 доклада от общо предадени 47, а сборникът с тях ще бъде публикуван в поредицата „Съвременни информационни и комуникационни технологии“ на издателство Springer. Той е индексиран в Scopus и други международно признати научни бази данни.

Галерия снимки от Втора международна конференция „Информационните технологии в намаляването на рис ...