Млади статистици от шест страни се обучаваха в курс на УНСС и НСИ

четвъртък, 19 октомври 2017 14:14

Центърът за статистически изследвания към УНСС и Националният статистически институт (НСИ) проведоха през периода 24 септември – 6 октомври обучение на млади статистици от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. То бе финансирано по програма „Българска помощ за развитие“ на Министерството на външните работи.

Обучението по „Въведение в теорията и организацията на статистическите изследвания“ бе осъществено на два етапа. През първия, проведен в УОБ – Равда, доц. д-р Александър Найденов от катедра „Статистика и иконометрия“ изнесе цикъл от лекции по въведение в теорията на статистическите изследвания.

Курсистите

 

През втория етап -  в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, експерти от НСИ запознаха младите специалисти с организацията на статистическите изследвания. Своя опит в областта на статистическата практика представиха Гергана Маева, Светослава Филипович, Расим Рюстем, Жана Герон, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров и Галя Статева.

Д-р Богдан Богданов, зам.-председател на НСИ, връчи на участниците в курса сертификати, подписани от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев и от председателя на НСИ Сергей Цветарски.

Галерия снимки от Млади статистици от шест страни се обучаваха в курс на УНСС и НСИ ...