Обучение на американски студенти в УНСС

вторник, 03 октомври 2017 11:59

Започна четвъртото обучение на американски студенти в УНСС, осъществявано в рамките на сътрудничеството между УНСС и Florida International University (FUI), Miami, САЩ. Сътрудничеството се основава на меморандума за партньорство, подписан от ректорите на двата университета през май 2012 г. и е ориентирано към насърчаване на международния академичен и научен обмен между висшите училища, включително и чрез обмен на преподаватели и студенти. Проектът се администрира от катедра „Публична администрация“, а координатор на програмата е проф. д-р Поля Кацамунска. Едноседмичната програма на четвъртото издание е на тема "България в ЕС: Българското председателство на Съвета на ЕС (януари - юни 2017 г.)".

В малката конферентна зала

На откриването на обучението в малката конферентна зала присъстваха проф. д-р Поля Кацамунска, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на  факултет "Управление и администрация", проф. Алън Розенбаум, директор на Института за публично управление и публични услуги към FIU, ръководител на групата американски студенти, доц. д-р Александър Вълков, ръководител на катедра „Публична администрация“, както и лекторите по програмата доц. д-р Деница Горчилова, научен секретар на катедра „Публична администрация“, доц. д-р Елена Симеонова, научен секретар на катедра „Политология“, гл.ас. д-р Илонка Горанова от катедра „Публично-правни науки“, гл.ас. д-р Калин Боянов от катедра „Публична администрация“.

Проф. Кацамунска и проф. Розенбаум

С добре дошли в най-добрия и най-големия бизнес университет в Югоизточна Европа, който подготвя бъдещият елит на страната, приветства американските студенти проф. Поля Кацамунска. Тя представи програмата на обучението, която включва и срещи с представители на правителствената администрация, посещения на публични институции и исторически забележителности.

Американски студенти

Проф. Розенбаум благодари за гостоприемството на УНСС и покани българските студенти в американския университет. Той призова за още по-засилен двустранен обмен на студенти по програмата.

Участници в обучението

В презентацията си доц. Горчилова се спря на структурата, обучението и материалната база на УНСС и направи виртуална обиколка на София (на снимката долу).


Първата проява на сътрудничеството между УНСС и FUI по програмата за обучение на американски студенти и преподаватели в УНСС бе през 2013 г. и бе фокусирана върху проблемите на демократичния преход и административната реформа в България. Втората  програма се осъществи през октомври 2015 г. и бе посветена на “Multilevel Governance Issues and the European Union: The Case of Bulgaria”. През 2016 г. програмата се реализира за трети път и бе посветена на „Contemporary Issues in Public Administration: Bulgaria in the European Union”.

Галерия снимки от Обучение на американски студенти в УНСС ...