Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017)

четвъртък, 28 септември 2017 14:56

Тридневна международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) се проведе в университета. Тринадесетото поредно издание на форума, домакин на което е УНСС, бе организирано от Трансилванския университет в Брашов, Румъния -  Центъра за високи постижения „Жан Моне“, Международната асоциация за стратегически мениджмънт, Университета Париж X - Нантер, Университета на Латвия и Ростовския държавен университет по икономика, в сътрудничество с много европейски и американски университети и с подкрепата на международни списания. В конференцията участваха представители на университети от 16 държави - България, Гърция, Румъния, Русия, Чехия, Полша, Испания, Великобритания, Латвия, Индонезия, Малайзия и др. Те представиха доклади и дискутираха по темата „Структурният и финансовият дефицит в Европейския съюз: стратегии за преодоляването им“.

 

При откриването на форума в голямата конферентна зала

На откриването на конференцията присъстваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, проф. д-р Ел Таласинос, председател на конференцията и председател на център „Жан Моне“ към Университета на Пирея, Гърция, проф. Анди Пушка, ректор на Университет „Данубиус“ в Галац, Румъния.

 

Проф. Пушка, проф. Статев, проф. Таласинос и проф. Гоев (отляво надясно)

Проф. Статев приветства широкото международно участие във форума с присъствието на известни учени, ректори и зам.-ректори на университети. Той представи УНСС като най-старото, най-ав­торитетното и най-голямото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа с близо 22 000 студенти, обучавани в различни професионални направления и специалности. Ректорът посочи, че в университетската Стена на славата са вписани имената на преподавателите и възпитаниците на УНСС в държавния елит на България, като уточни, че само министрите през годините са над 100, а в сегашния кабинет деветима са се дипломирали или преподават във висшето училище.

 

Ректорът проф. Статев приветства участниците в конференцията

Проф. Статев изтъкна важността на темата на конференцията и подчерта, че от учените, а не от политиците зависи разрешаването на проблема за бъдещето на Европа след Брекзит. Ректорът изрази увереност, че форумът ще допринесе за ползотворното научно и практико-приложно сътрудничество в международен план.

 

По време на форума

Конференцията ще способства за създаването намрежа“ от общи изследователски интереси, обмен на опит в областта на европейската интеграция, идентифицирането на различията, които имат решаваща роля за европейския път на страните, посочи проф. Леана Тахе от Трансилванския университет в Брашов, Румъния, координатор на Центъра за високи постижения „Жан Моне“.

 

Проф. Леана Тахе

Важността на форума е продиктувана от кризата в Европа, изтъкна проф Рамона Рупеика – Апога, ръководител на Факултета по бизнес, мениджмънт и икономика на Университета на Латвия. Тя изрази убеждението си, че старият континент винаги е преодолявал кризите и ги е трансформирал в път към прогреса. Необходими са кураж и воля за решаване на  проблемите на структурната политика и осъществяване на необходимите промени и реформи в името на бъдещия успех на европейските проекти, посочи проф. Апога (на снимката долу).

 

 

Проф. Анди Пушка благодари за успешното дългогодишно сътрудничество. В кратка презентация той открои дейността на ръководения от него Университет „Данубиус“ в Галац, Румъния.  

Проф. Наталия Вовченко, зам.-ректор на Ростовския държавен университет по икономика, проф. Магдалесна Михай, зам.-ректор на Университета в Крайова, Румъния, и проф. Ибиш Мазреку, зам.-ректор на Университета „Хаджи Зека“ в Печ, Република Косово, също представиха своите университети.

 

Проф. Наталия Вовченко (в средата)

Тридневната конференция бе организирана в пленарни сесии с основни теми: „Европейската икономическа интеграция в Югоизточна Европа“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Счетоводство и финанси“, „Бизнес и икономика“, „Международни финанси“, „Европейски икономически растеж“ и др.

Част от изнесените доклади ще бъдат публикувани в едно от деветте списания, подкрепили осъществяването й.

Следващото издание на конференцията ще се проведе на остров Бали, Индонезия, през март 2018 г.

Галерия снимки от Международна конференция на тема „Приложен бизнес и икономика“ (ICABE 2017) ...