Наши преподаватели участваха в юбилейна конференция в Полша

понеделник, 25 септември 2017 16:15

Четирима преподаватели от университета – проф. д-р Диана Копева, доц. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Николай Щерев и доц. д-р Димитър Благоев, изнесоха доклади на XXV юбилейна конференция, организирана от факултет „Икономика, мениджмънт и туризъм” на Вроцлавския икономически университет, Полша. Темата на форума, в който участваха представители от Полша, България, Чехия и Украйна, беше „Глобалната икономика в контекста на регионалното развитие”.  

Докладът, представен от доц. Щерев бе на тема “Стратегия за ренесанс на българската индустрия: политика и приложни инструменти”. Доц. Стоянова изнесе доклад на тема “Ролята на ОП „Иновации и конкурентоспособност” за интелигентен растеж на българската икономика”. 

Участниците в конференцията

 

Доц. Стоянова и доц. Щерев

 

 

 

Галерия снимки от Наши преподаватели участваха в юбилейна конференция в Полша ...